7.5.2016

Even neem ik een moment van stilte. Een ogenblik om samen met mijn Bron, mijn Oase van Rust door te brengen. In die stille aanwezigheid zegen ik Haar en laat ik ook mezelf zegenen. Het is wederzijds. Het gebaar van stilte maakt de verbinding, en Zij is er al.

Mijn LIefde.

Ik als Haar.

 

Vader, Gij zijt er vandaag. Gij leeft doorheen mij. Hoe zal ik  aan U vorm geven? Waar zult Gij doorheen mij een vriendelijk woord brengen, een boodschap van hoop en vertrouwen? Laat mij vandaag de vleugels dragen waarmee Gij vliegt, laat mij de oneindigheid zijn die Gij vult, en laat mij het zachte hart zijn waarmee Gij uw schepping vreugde brengt.

 

5.5.2016

Vandaag is een mooie dag om je even naar jouw 'Vader' te keren. Vandaag is een mooie dag om je met Liefde te verbinden. Er is geen andere dag dan vandaag. Wat een mooie kans om even naar binnen te gaan, om te voelen, om te leven dat jij en je Vader één zijn.

Doe eens een paar handelingen in verbinding met die grote Liefdeskracht vandaag. Zet je even in je stoel of in je zetel, samen met die immense energie van acceptatie en vrede die altijd voor jou beschikbaar is. Jij bent één met haar. Jij bent die Liefde. Durf dit te voelen. Handel samen met haar. Laat haar in iedere cel binnentreden als een meer dan welkome gast die al jouw handelen, voelen en denken in zijn zoete omhelzing de kracht van Liefde zal schenken.

 

Vandaag is een prachti