Sep 15, 2017

Ben ik klaar om vrede te kiezen?

0 comments

 

13 september 2017

 

Welbeminden,

 

Dit zijn uitdagende tijden voor velen onder jullie. De stormen, die nu jullie aarde raken, zijn geen toeval. Kijk binnen in jezelf. Ben jij woedend? Ben jij boos? Ben jij verwoestend?

 

Merk dan de branden op, die ongecontroleerd branden in sommige delen van de wereld. Wens jij het verleden op te branden? De pijn op te branden? De verzoeken die op jou worden gedaan op te branden? Wens je jouw huidige staat van zijn op te branden?

 

En merk dan de aardbevingen op. Wordt jouw leven dooreen geschud? Veranderen jouw relaties drastisch? Ondervind je dat alles waarin je ooit geloofde niet langer waar is voor jou?

Je kan naar de aarde kijken en je afvragen wat er gebeurt? In feite, is alles dat je ziet en waar je jouw aandacht op richt een weerspiegeling van wat er zich afspeelt in jouw ego denkgeest. Ben je in oorlog met jezelf? Dreig je er mee om jouw vrienden en familie aan te vallen? Als dat het geval is, dan begrijp je beter waarom de wereld misschien wel aan de rand lijkt te staan van een nieuwe crisis.

 

Nu, dat is dus het slechte nieuws. En wat is het goede nieuws? Dat er een uitweg is uit de droom die langzaam in een nachtmerrie escaleert.

 

Ontwaak! Ontwaak! Ontwaak! Als je een mooie, zachte, vredevolle wereld wenst te zien, moet je deze eerst in jezelf zien. Je bent allen prachtige licht wezens. Laat de duisternis niet winnen. Telkens je over jezelf of over iemand anders oordeelt, heb je een keuze of je verder gaat met deze gedachte of dat je deze verandert. Als je in een harmonische wereld wenst te leven, begin dan met jouw gedachten en emoties te observeren. Zijn deze harmonieus?

 

Het zou kunnen dat je wel honderd maal per dag vrede moet kiezen, maar doe het dan. Misschien moet je “nee” zeggen tegen al je negatieve gedachten de ganse dag lang, maar doe het dan.

 

Kies vrede. Kies liefde. Kies zachtheid. Dat is wat je bent en dat is de beste wijze om te leven in een vredevolle wereld.

 

De enige vraag die je jezelf dient te stellen is: “Ben ik klaar om vrede te kiezen in plaats van dit?”

 

Ben je klaar om een revolutie teweeg te brengen in jouw wereld?

 

 

 

Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren. Phoebe.lauren@yahoo.com

New Posts
  • 31 augustus 2019 Hoe kan je delen wanneer Ik alles aan allen geef? Niets is van jou, en toch is alles in Mijn Koninkrijk van jou. Je hoeft slechts te vragen met een rustige denkgeest en een oprecht hart. Zou Ik, als jouw Hemelse Vader, geen zorg dragen voor jou net zoals jouw aardse dat doen? Jullie zijn mijn Heilige kinderen. Jullie ontbreken niets, zelfs als je verkeerdelijk gelooft van wel. Mijn Koninkrijk is van jullie. Mijn Wil is die van jullie. Eis jouw geboorterecht op want ik geef het jullie vrij en van harte. Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren.
  • 29 augustus 2019 Laat Mij met jouw voeten dansen op de weg naar huis. Laat Mij jouw hart liefhebben en jouw denkgeest inspireren. Laat Mij jouw handen gebruiken om te helen. Laat Mij jouw stem gebruiken om het Goddelijke uit te ademen. Maak je ego denkgeest leeg van alles wat het bevat – het verleden, de toekomst, al jouw onbetekenende ideeën en ijdele geloofsovertuigingen – alles wat je ooit gedacht hebt of nog gaat denken – laat het gaan. Al wat jouw ego denkgeest bezighoudt is betekenisloos – het houdt je enkel druk bezig zodat je niet bij Mij thuis kunt komen. Laat het los en laat Mij met jouw voeten dansen op de meest verbazingwekkende tocht van je ganse leven. Het pad is gevuld met meer dan je jou kan inbeelden – want het is Mijn pad, dat ik aan jou gegeven heb. Het is een gouden pad. Laat Mij toe om jouw leven over te nemen in elk onderdeel en je zal de grootst mogelijke vreugde vinden. Waarom zou je ervoor kiezen om jouw leven te sturen wanneer je het kan loslaten en genieten van de hemelse rit? Leeg is vol! God's Wil is jouw wil. Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren
  • De Arcturiaanse Raad Ben Jezelf 10 Oktober 2017 / Daniel Scranton “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Het is het perfecte tijdstip voor jullie om jezelf tot uitdrukking te brengen zoals jullie jezelf werkelijk weten te zijn. Wat de wereld nu meer nodig heeft dan wat anders dan ook, is authentieke menselijke wezens. Jullie hebben meer voorbeelden nodig van jullie werkelijke aard om anderen te inspireren en om anderen de kans te geven om zichzelf te zien. Want zien jullie, wanneer je eerlijk tegen jezelf bent, ben je van meer belang voor je medemensen dan wanneer je pretendeert te zijn wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn. Zelfs als wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn iemand is die doet wat het ook maar is dat hij of zij kan om van dienstverlening te zijn, help je daar niemand mee door te pretenderen. En jullie zijn het meest van dienstverlening wanneer jullie herkennen dat bij tijden jullie het gewoon even rustig aan moeten doen. Jullie moeten jezelf eren zodat anderen jullie voorbeeld kunnen volgen. Als jullie een nieuwe Aarde gaan creëren, waar iedereen gerespecteerd, erkend, geëerd, gewaardeerd, en waar iedereen gelijk behandeld wordt, dan moet die Aarde ruimte hebben voor iedereen zoals zij werkelijk zijn. Welnu, wij spreken niet specifiek over te pretenderen iemand of iets te zijn om indruk op andere mensen te maken. Wij spreken ook over de noodzaak die sommigen van jullie voelen om de volmaakte spirituele persoon te zijn, om de perfecte ‘new ager’ te zijn. Om ontwaakt en verlicht te zijn betekent accepterend te zijn van alle delen van jezelf. Het betekent niet dat je alles moet doen van wat je denkt dat een spiritueel en ontwaakt persoon doet. Dus ben niet zo streng voor jezelf. Ben goed voor jezelf, en houd je behoeftes en wensen in het moment in ere, omdat dat de versie van jou is dat van de meeste dienstverlening zal zijn aan anderen die toestemming nodig hebben om ook zichzelf te zijn. Jullie verlenen elkaar die toestemming wanneer jullie herkennen dat wie jullie als individuen zijn, uniek is en niet hoeft te passen in de één of andere voorbestemde versie van wat het zijn van spiritueel en ontwaakt betekent. Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden. Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now