Sep 15

Jouw geboorterecht

0 comments

 

31 augustus 2019

 

 

Hoe kan je delen wanneer Ik alles aan allen geef?

 

Niets is van jou, en toch is alles in Mijn Koninkrijk van jou. Je hoeft slechts te vragen met een rustige denkgeest en een oprecht hart.

 

Zou Ik, als jouw Hemelse Vader, geen zorg dragen voor jou net zoals jouw aardse dat doen? Jullie zijn mijn Heilige kinderen. Jullie ontbreken niets, zelfs als je verkeerdelijk gelooft van wel.

 

Mijn Koninkrijk is van jullie. Mijn Wil is die van jullie. Eis jouw geboorterecht op want ik geef het jullie vrij en van harte.

 

 

Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren.

 

 

 

New Posts
  • 29 augustus 2019 Laat Mij met jouw voeten dansen op de weg naar huis. Laat Mij jouw hart liefhebben en jouw denkgeest inspireren. Laat Mij jouw handen gebruiken om te helen. Laat Mij jouw stem gebruiken om het Goddelijke uit te ademen. Maak je ego denkgeest leeg van alles wat het bevat – het verleden, de toekomst, al jouw onbetekenende ideeën en ijdele geloofsovertuigingen – alles wat je ooit gedacht hebt of nog gaat denken – laat het gaan. Al wat jouw ego denkgeest bezighoudt is betekenisloos – het houdt je enkel druk bezig zodat je niet bij Mij thuis kunt komen. Laat het los en laat Mij met jouw voeten dansen op de meest verbazingwekkende tocht van je ganse leven. Het pad is gevuld met meer dan je jou kan inbeelden – want het is Mijn pad, dat ik aan jou gegeven heb. Het is een gouden pad. Laat Mij toe om jouw leven over te nemen in elk onderdeel en je zal de grootst mogelijke vreugde vinden. Waarom zou je ervoor kiezen om jouw leven te sturen wanneer je het kan loslaten en genieten van de hemelse rit? Leeg is vol! God's Wil is jouw wil. Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren
  • De Arcturiaanse Raad Ben Jezelf 10 Oktober 2017 / Daniel Scranton “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Het is het perfecte tijdstip voor jullie om jezelf tot uitdrukking te brengen zoals jullie jezelf werkelijk weten te zijn. Wat de wereld nu meer nodig heeft dan wat anders dan ook, is authentieke menselijke wezens. Jullie hebben meer voorbeelden nodig van jullie werkelijke aard om anderen te inspireren en om anderen de kans te geven om zichzelf te zien. Want zien jullie, wanneer je eerlijk tegen jezelf bent, ben je van meer belang voor je medemensen dan wanneer je pretendeert te zijn wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn. Zelfs als wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn iemand is die doet wat het ook maar is dat hij of zij kan om van dienstverlening te zijn, help je daar niemand mee door te pretenderen. En jullie zijn het meest van dienstverlening wanneer jullie herkennen dat bij tijden jullie het gewoon even rustig aan moeten doen. Jullie moeten jezelf eren zodat anderen jullie voorbeeld kunnen volgen. Als jullie een nieuwe Aarde gaan creëren, waar iedereen gerespecteerd, erkend, geëerd, gewaardeerd, en waar iedereen gelijk behandeld wordt, dan moet die Aarde ruimte hebben voor iedereen zoals zij werkelijk zijn. Welnu, wij spreken niet specifiek over te pretenderen iemand of iets te zijn om indruk op andere mensen te maken. Wij spreken ook over de noodzaak die sommigen van jullie voelen om de volmaakte spirituele persoon te zijn, om de perfecte ‘new ager’ te zijn. Om ontwaakt en verlicht te zijn betekent accepterend te zijn van alle delen van jezelf. Het betekent niet dat je alles moet doen van wat je denkt dat een spiritueel en ontwaakt persoon doet. Dus ben niet zo streng voor jezelf. Ben goed voor jezelf, en houd je behoeftes en wensen in het moment in ere, omdat dat de versie van jou is dat van de meeste dienstverlening zal zijn aan anderen die toestemming nodig hebben om ook zichzelf te zijn. Jullie verlenen elkaar die toestemming wanneer jullie herkennen dat wie jullie als individuen zijn, uniek is en niet hoeft te passen in de één of andere voorbestemde versie van wat het zijn van spiritueel en ontwaakt betekent. Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden. Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/
  • Aan mijn tweelinghart, Ik roep jou voort in een nieuwe manier van leven, een waarachtig engagement vol verwondering. Ik smeek jou je te herinneren dat het ego de knieën wel MOET buigen voor de glorie en de majesteit van Geest en voor de grootsheid van het Licht dat het niet kan zien en al zeker niet kan verklaren. En alhoewel de denkgeest jou allerlei verklaringen zal geven van wie en wat IK BEN, beloof ik jou dat jij Mij niet kunt begrijpen. Ik Ben de werkelijke ervaring van de Liefde die jouw hart is, van het leven dat jouw eeuwige natuur is, het leven dat jij nu opnieuw moet opeisen. Het is zo makkelijk om gehypnotiseerd te raken door de beelden van de wereld, terwijl je de versie van de wereld aanvaardt. En dit terwijl jij in werkelijkheid alleen ten volle het leven kan kennen in relatie met de kosmos en dan enkel in relatie met het mysterie. Het mysterie is waar jij jouw ware identiteit zal vinden, jouw echte naam, en de alles overstijgende natuur van jouw hart en jouw wezen. Het is daar waar jij tot de herkenning komt dat je werkelijk onbeperkt bent. Niets kan jou vasthouden en niets kan jou raken, tenzij het bekrachtiging krijgt door jouw hart. http://www.circleoflight.net/
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now