Forumberichten

wonderwelwakker
15 sep. 2019
In Interessante channelings
31 augustus 2019 Hoe kan je delen wanneer Ik alles aan allen geef? Niets is van jou, en toch is alles in Mijn Koninkrijk van jou. Je hoeft slechts te vragen met een rustige denkgeest en een oprecht hart. Zou Ik, als jouw Hemelse Vader, geen zorg dragen voor jou net zoals jouw aardse dat doen? Jullie zijn mijn Heilige kinderen. Jullie ontbreken niets, zelfs als je verkeerdelijk gelooft van wel. Mijn Koninkrijk is van jullie. Mijn Wil is die van jullie. Eis jouw geboorterecht op want ik geef het jullie vrij en van harte. Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren.
Jouw geboorterecht content media
0
7
78
wonderwelwakker
15 sep. 2019
In Interessante channelings
29 augustus 2019 Laat Mij met jouw voeten dansen op de weg naar huis. Laat Mij jouw hart liefhebben en jouw denkgeest inspireren. Laat Mij jouw handen gebruiken om te helen. Laat Mij jouw stem gebruiken om het Goddelijke uit te ademen. Maak je ego denkgeest leeg van alles wat het bevat – het verleden, de toekomst, al jouw onbetekenende ideeën en ijdele geloofsovertuigingen – alles wat je ooit gedacht hebt of nog gaat denken – laat het gaan. Al wat jouw ego denkgeest bezighoudt is betekenisloos – het houdt je enkel druk bezig zodat je niet bij Mij thuis kunt komen. Laat het los en laat Mij met jouw voeten dansen op de meest verbazingwekkende tocht van je ganse leven. Het pad is gevuld met meer dan je jou kan inbeelden – want het is Mijn pad, dat ik aan jou gegeven heb. Het is een gouden pad. Laat Mij toe om jouw leven over te nemen in elk onderdeel en je zal de grootst mogelijke vreugde vinden. Waarom zou je ervoor kiezen om jouw leven te sturen wanneer je het kan loslaten en genieten van de hemelse rit? Leeg is vol! God's Wil is jouw wil. Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren
Laat Mij met jouw voeten dansen  content media
0
0
49
wonderwelwakker
15 okt. 2017
In Interessante channelings
De Arcturiaanse Raad Ben Jezelf 10 Oktober 2017 / Daniel Scranton “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Het is het perfecte tijdstip voor jullie om jezelf tot uitdrukking te brengen zoals jullie jezelf werkelijk weten te zijn. Wat de wereld nu meer nodig heeft dan wat anders dan ook, is authentieke menselijke wezens. Jullie hebben meer voorbeelden nodig van jullie werkelijke aard om anderen te inspireren en om anderen de kans te geven om zichzelf te zien. Want zien jullie, wanneer je eerlijk tegen jezelf bent, ben je van meer belang voor je medemensen dan wanneer je pretendeert te zijn wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn. Zelfs als wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn iemand is die doet wat het ook maar is dat hij of zij kan om van dienstverlening te zijn, help je daar niemand mee door te pretenderen. En jullie zijn het meest van dienstverlening wanneer jullie herkennen dat bij tijden jullie het gewoon even rustig aan moeten doen. Jullie moeten jezelf eren zodat anderen jullie voorbeeld kunnen volgen. Als jullie een nieuwe Aarde gaan creëren, waar iedereen gerespecteerd, erkend, geëerd, gewaardeerd, en waar iedereen gelijk behandeld wordt, dan moet die Aarde ruimte hebben voor iedereen zoals zij werkelijk zijn. Welnu, wij spreken niet specifiek over te pretenderen iemand of iets te zijn om indruk op andere mensen te maken. Wij spreken ook over de noodzaak die sommigen van jullie voelen om de volmaakte spirituele persoon te zijn, om de perfecte ‘new ager’ te zijn. Om ontwaakt en verlicht te zijn betekent accepterend te zijn van alle delen van jezelf. Het betekent niet dat je alles moet doen van wat je denkt dat een spiritueel en ontwaakt persoon doet. Dus ben niet zo streng voor jezelf. Ben goed voor jezelf, en houd je behoeftes en wensen in het moment in ere, omdat dat de versie van jou is dat van de meeste dienstverlening zal zijn aan anderen die toestemming nodig hebben om ook zichzelf te zijn. Jullie verlenen elkaar die toestemming wanneer jullie herkennen dat wie jullie als individuen zijn, uniek is en niet hoeft te passen in de één of andere voorbestemde versie van wat het zijn van spiritueel en ontwaakt betekent. Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden. Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/
Ben Jezelf content media
0
0
23
wonderwelwakker
25 sep. 2017
In Interessante channelings
Aan mijn tweelinghart, Ik roep jou voort in een nieuwe manier van leven, een waarachtig engagement vol verwondering. Ik smeek jou je te herinneren dat het ego de knieën wel MOET buigen voor de glorie en de majesteit van Geest en voor de grootsheid van het Licht dat het niet kan zien en al zeker niet kan verklaren. En alhoewel de denkgeest jou allerlei verklaringen zal geven van wie en wat IK BEN, beloof ik jou dat jij Mij niet kunt begrijpen. Ik Ben de werkelijke ervaring van de Liefde die jouw hart is, van het leven dat jouw eeuwige natuur is, het leven dat jij nu opnieuw moet opeisen. Het is zo makkelijk om gehypnotiseerd te raken door de beelden van de wereld, terwijl je de versie van de wereld aanvaardt. En dit terwijl jij in werkelijkheid alleen ten volle het leven kan kennen in relatie met de kosmos en dan enkel in relatie met het mysterie. Het mysterie is waar jij jouw ware identiteit zal vinden, jouw echte naam, en de alles overstijgende natuur van jouw hart en jouw wezen. Het is daar waar jij tot de herkenning komt dat je werkelijk onbeperkt bent. Niets kan jou vasthouden en niets kan jou raken, tenzij het bekrachtiging krijgt door jouw hart. http://www.circleoflight.net/
Leven in mysterie content media
0
0
7
wonderwelwakker
24 sep. 2017
In Interessante channelings
De Arcturiaanse Raad Aan Verleiding Toegeven 23 September 2017 Daniel Scranton📷 “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Er is een reden waarom jij je geneigd voelt om dingen te doen waarvan je weet dat zij niet ten dienste staan voor je hoogste goede. Je hebt binnenin je een bepaalde hoeveelheid aan programmeringen die jou een mogelijkheid geven om je grenzen uit te testen. Je wilt het beste maken van het leven dat je hebt, maar dit is ook een tijd van het integreren van alle aspecten van Zelf, inclusief die aspecten die aan de meer duistere zijde van de dingen staan. Dus jullie levens zijn gevuld met mogelijkheden om dat te onderzoeken wat niet gewenst is, dat wat jullie niet dient, en dat wat diegenen om jullie heen niet dient. En het is een kans voor jullie om ergens aan deel te nemen, de vibratie ervan te voelen, de effecten ervan te ervaren, en dan van de situatie te leren wat je moet weten. Jullie allemaal moeten mededogen ervaren voor jullie medemensen, en wat een betere weg is er naar mededogen dan dat je het zelf ervaren hebt? Je weet nu wat jou wel en niet dient, en als jij jezelf in een positie plaatst waar je geneigd bent om deel te nemen aan iets dat jou niet dient, betekent het dat er nog steeds iets voor jou is in die ervaring. Misschien moet jij jezelf vergeven voor in het verleden aan de verleiding toegegeven te hebben. Misschien moet je nog steeds begrijpen wat iemand ertoe brengt om de duistere zijde van de dingen te kiezen zodat je medeogen voor deze individuen kunt hebben, en soms moet je gewoon voelen hoe iets voelt zodat je vastberadener dan ooit bent om aan het tegenovergestelde deel te nemen. Om aan de zijde van het Licht te zijn en om deel te nemen aan dat wat jou en alle anderen dient is de keuze die jullie allemaal aan het maken zijn. Maar slechts omdat de andere keuzes bestaan, en slechts omdat je deze keuzes in het verleden gemaakt hebt betekent niet dat je op wat voor manier dan ook in gebreke bent. Toegeven aan dat wat jou niet dient is een ervaring, en je hebt ervaringen nodig die je helpen om te beslissen, te kiezen wat voor jou en voor alle anderen het beste is. Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.” Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/
Aan verleiding toegeven content media
0
0
18
wonderwelwakker
16 sep. 2017
In Interessante channelings
De Arcturiaanse Groep “Ben Het Licht” 10 September 2017 / Marilyn Rafaelle Dierbaren, wij komen vandaag om over Liefde en de gevolgen te spreken van diens ontkenning en onderdrukking. Liefde is de samenhangende energie van alle dingen en is alomtegenwoordig, maar totdat dit beseft en erkend wordt als zodanig, kan het toeschijnen niet bestaand te zijn. Vergeet nooit dat jullie scheppers zijn. De wereld bezit een veelvoud aan concepten betreffende Liefde, allen zijn reflectief aangaande diverse geloofsystemen. Echter, zelfs de meest dichte en onontwaakte staat van bewustzijn kan niet het feit veranderen dat Liefde alles is dat er is. Liefde is de energetische lijm dat alle levende dingen in ÉÉN geheel met elkaar verbindt. Dit is de reden dat Liefde op alle niveaus gezocht wordt door alle zielen, zelfs in diens meest vervormde vormen en vaak op alle mogelijke manieren. Zelfs de terrorist gelooft dat hij van de wereld een betere plaats kan maken voor al diegenen die het met hem eens zijn. Iedereen zoekt de acceptatie en Liefde van de eenheid welke binnenin ingeboren ligt, maar alleen maar in staat is om deze innerlijke hunkering te interpreteren in overeenstemming met diens bereikte niveau van besef. Gaia is aan het ascenderen, samen met al diegenen die voorbereid zijn op de verschuiving in/naar de hogere dimensionale energie, hetgeen begonnen is. Gaia is een levende ziel, bewustzijn, die liefdevol allen die op Haar zijn gediend heeft met geschenken van schoonheid, overvloed en Liefde. Omdat velen van de mensheid doorgaan Gaia te beschouwen eenvoudig aarde te zijn, met bronnen om misbruikt en geschonden te worden voor persoonlijk gewin, heeft Zij ervoor gekozen en is gereed om haar eigen ascentie te ondernemen. Branden en overstromingen zijn enige van de manieren die Gaia heeft om vele lagen van oude dichte energie, reflectieve of spirituele onwetendheid op te ruimen. Zij heeft hen gedurende eonen gedragen en kiest er nu voor om hen los te laten. Zij, alsook allen op haar, kunnen geen oude en dichte energie meedragen in/naar dat wat hoger en lichter is, aldus de noodzaak voor het loslaten en opruimen van (oud onverwerkt) cellulair geheugen/herinneringen die zo velen in deze tijd ervaren. De gehele mensheid moet beseffen dat de planeet nooit gecreëerd werd voor mensen om er egoïstisch gebruik en misbruik van te maken. Het idee van “heerschappij over” was lang geleden het resultaat van vele onjuiste vertalingen van het woord “(schapen)hoeden”. Het is voor iedereen tijd om te begrijpen dat iedereen, alle levensvormen, alsook Gaia zelf, in en van het Ene Goddelijke Bewustzijn zijn, terwijl zij zichzelf nooit buitensluiten van deze totaliteit via het één of andere valse gevoel van onwaardigheid.  Voor iedereen is het tijd voor verandering, voor de ontwaakten alsook de onontwaakten. Lang gevestigde manifestaties van dualiteit en afscheiding worden blootgelegd/ontmaskerd en ontbonden door de altijd toenemende aanwezigheid van hoge dimensionale frequenties. Licht zal altijd dienen om de schaduw bloot te stellen, ongeveer zoals het schijnen van een zaklantaarn in donkere hoeken dat verlicht wat eerder niet gezien werd. Persoonlijke tragedie is vaak de enige (niet altijd) manier waarop sommige mensen zullen ontwaken en uit een comfortabele doch onbewuste staat van bewustzijn verschuiven. Jullie zijn getuige hiervan met de branden en overstromingen. Gebeurtenissen van/met het weer hoeven niet altijd zo vernietigend te zijn, maar omdat mensen onwetend zijn over hun creatieve vaardigheden, werken zij uit, discussiëren zij, en vullen zij de atmosfeer met angst en onheilspellende voorstellingen wanneer het maar is dat deze gebeurtenissen zich ook maar voordoen. Herinner je altijd -- jullie zijn de scheppers.  Er zullen geen vernietigende weersomstandigheden zijn wanneer eenmaal het universele bewustzijn verlicht is met de waarheid over eenheid tussen elkaar en God, omdat de energetische bron en de inhoud van deze dingen (het geloof in afscheiding van vrede, harmonie, volledigheid enz.) niet langer zullen bestaan. Het idee van vernietigend weer bestaat niet in het (evenwichtige) Goddelijke Bewustzijn. Allen die spiritueel gereed zijn moeten hun verouderde doch comfortabele onjuiste geloofsysteem loslaten. Wakker worden belletjes kunnen zeer pijnlijk zijn, maar zijn vaak noodzakelijk om een weerstrevende ziel wakker te schudden in/naar de volgende fase van diens spirituele reis. Allen op de Aarde kwamen om te leren, spiritueel te groeien, en te helpen met de ascentie van de wereld, niet om eenvoudig rustig achterover te leunen in de illusies van het persoonlijke gevoel. Sommigen (niet iedereen) die momenteel te lijden heeft van een groot verlies geleefd vanuit een gevoel van afscheiding, van zichzelf gelovend beter te zijn dan, minder te zijn dan, meer ontwikkeld te zijn dan, waardiger te zijn dan enzovoorts dan wie dan ook om hen heen … om zichzelf plotseling in dezelfde situatie gewaar te worden als diegenen waarvan zij voelden superieur te zijn of ondergeschikt te zijn aan, verstrekken diepgaande gedragsaanpassingen en spirituele groei aan diegenen die niet ontvankelijk geweest zijn voor ideeën van verbinding en eenheid. Jullie zijn getuige van het uiteen vallen van vele vormen van oude energie en beginnen te begrijpen en te accepteren dat alleen door verandering toe te staan de wereld kan ascenderen naar diens hogere werkelijkheid. Wij spreken over deze dingen zodat jullie vollediger kunnen begrijpen dat alles dat op dit moment op de Aarde plaatsvindt deel uitmaakt van dit proces.  Houd jullie Licht vast en stroom dit Licht naar Gaia en allen die op Haar leven, want Licht is de frequentie welke de schaduw oplost. Ben het Licht. Wat is dit Licht waar wij over spreken en hoe sturen wij het? Licht is de manifestatie van hoge frequentie energie. Goddelijk Bewustzijn, de Bron, is zuiver diamanten Licht waartoe de menselijke ogen niet in staat zijn het waar te nemen. Hoe dichterbij een ziel komt te vibreren als diens Goddelijke Zelf, hoe sneller en hoger (lichter) de vibratie. Terwijl je zelf meer verlicht wordt, begint je gehele energiegebied te vibreren met lichtere en heldere kleuren. Terwijl je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen beginnen te vibreren met toenemende hogere frequenties, worden in vergelijking daarmee vibraties die langzamer en zwaarder zijn gemakkelijker te herkennen. Wat het waarom is dat bepaalde plaatsen, mensen, boeken, films, voedsel enz. waarvan je altijd genoten hebt, plotseling niet langer meer op dezelfde manier met je resoneren. Licht te sturen betekent erkenning van de ware aard/natuur van een ander, ongeacht hoe diep het ook verborgen mag zijn. Het Licht vast te houden betekent rusten in het licht van je ware zelf. Wanneer je dit doet of Licht naar een persoon of plaats stuurt, visualiseer dan gouden/wit Licht. Heb geen specifiek doel anders dan om het te sturen en een ander met hoog resonerend Licht te omhullen, omdat Licht bewust is en veel beter weet wat er nodig is dan de één of andere menselijke opvatting. Licht wordt niet gestuurd om iets te fiksen, maar eerder om de verborgen perfectie die al aanwezig is te verlichten en te bevrijden. Ben open en ontvankelijk. Je mag je bewust worden van kleuren of een kristallijnen effect. Verschillende energieën komen tevoorschijn met verschillende kleuren. Als meer Liefde nodig is mag jij je bewust worden van roze/licht-rode of roze/licht-paarse kleuren. Als genezing van de één of andere soort nodig is, mag jij je bewust worden van aquamarijn/groene kleuren. Sta de visualisatie toe te ontvouwen zonder te proberen “iets te laten gebeuren” en doe het altijd met de intentie om dienstbaar te zijn in de hoogste en op de beste manier voor alle betrokkenen/alles dat erbij betrokken is.  Stuur Licht naar de zogenaamde “leiders” en autoriteitsfiguren van de wereld. Stuur het naar al diegenen die lijden of het nu door hen zelf veroorzaakt is of door omstandigheden schijnbaar voorbij hun controle. Visualiseer en stuur Licht naar Gaia en al Haar Koninkrijken, herken en erken hun Goddelijkheid. Ben het Licht in iedere conversatie en activiteit, ongeacht hoe ogenschijnlijk gewoontjes ook, door het besef dat alle activiteit spirituele activiteit is, niets of niemand meer spiritueel is dan iets of wie anders dan ook. Leef, beweeg, en heb je wezen in en als wie en wat je werkelijk bent. Dit is genezend werk en is hoe je meer Licht brengt naar een wereld die ernaar hongert. Lichtwerk vereist niet van jou om je bezig te houden met rigoureuze activiteiten en gedachten die iets anders nemen dan pure intentie en een actief rusten in een bewustzijn van waarheid. Rites en rituelen waren eens noodzakelijk, en zijn dat nog steeds voor diegenen die nieuw zijn voor de energie en de ontwaking, maar jullie die aangetrokken worden naar deze boodschappen zijn aangekomen. Rites en rituelen dienen alleen om iemand in een gevoel van afscheiding te houden. De kleine rituelen waar jullie van houden doen geen kwaad, zoals het aansteken van kaarsen, je favoriete kristallen vasthouden enzovoorts. Maar een vals gevoel van afgescheidenheid wordt levendig gehouden wanneer individuen geloven dat zij deze dingen nodig hebben om spiritueel te zijn of hun innerlijke werk te doen en dat het zonder hen niet volbracht kan worden. De punt van een pijl genereert vaak hitte en brandt. Ongeacht van de verschijningsvormen in jullie levens, houd je vast aan dat wat je bent, zult zijn, en altijd geweest bent -- Goddelijke Wezens die een menselijke ervaring hebben. Dit is waarom jullie op Aarde zijn in deze heilige en krachtige tijd. Dit is het werk en jullie zijn er klaar voor of je het nu voelt dat je dat bent of niet. Jullie zijn de hoop, de eerste golf van ascentie die de weg voorbereiden voor diegenen die volgen.Met veel Liefde, respect en waardering voor jullie bereidheid om te ervaren en te groeien om anderen te helpen. Wij zijn de Arcturiaanse Groep. Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/http://www.onenessofall.com
Ben het Licht content media
0
0
14
wonderwelwakker
15 sep. 2017
In Interessante channelings
13 september 2017 Welbeminden, Dit zijn uitdagende tijden voor velen onder jullie. De stormen, die nu jullie aarde raken, zijn geen toeval. Kijk binnen in jezelf. Ben jij woedend? Ben jij boos? Ben jij verwoestend? Merk dan de branden op, die ongecontroleerd branden in sommige delen van de wereld. Wens jij het verleden op te branden? De pijn op te branden? De verzoeken die op jou worden gedaan op te branden? Wens je jouw huidige staat van zijn op te branden? En merk dan de aardbevingen op. Wordt jouw leven dooreen geschud? Veranderen jouw relaties drastisch? Ondervind je dat alles waarin je ooit geloofde niet langer waar is voor jou? Je kan naar de aarde kijken en je afvragen wat er gebeurt? In feite, is alles dat je ziet en waar je jouw aandacht op richt een weerspiegeling van wat er zich afspeelt in jouw ego denkgeest. Ben je in oorlog met jezelf? Dreig je er mee om jouw vrienden en familie aan te vallen? Als dat het geval is, dan begrijp je beter waarom de wereld misschien wel aan de rand lijkt te staan van een nieuwe crisis. Nu, dat is dus het slechte nieuws. En wat is het goede nieuws? Dat er een uitweg is uit de droom die langzaam in een nachtmerrie escaleert. Ontwaak! Ontwaak! Ontwaak! Als je een mooie, zachte, vredevolle wereld wenst te zien, moet je deze eerst in jezelf zien. Je bent allen prachtige licht wezens. Laat de duisternis niet winnen. Telkens je over jezelf of over iemand anders oordeelt, heb je een keuze of je verder gaat met deze gedachte of dat je deze verandert. Als je in een harmonische wereld wenst te leven, begin dan met jouw gedachten en emoties te observeren. Zijn deze harmonieus? Het zou kunnen dat je wel honderd maal per dag vrede moet kiezen, maar doe het dan. Misschien moet je “nee” zeggen tegen al je negatieve gedachten de ganse dag lang, maar doe het dan. Kies vrede. Kies liefde. Kies zachtheid. Dat is wat je bent en dat is de beste wijze om te leven in een vredevolle wereld. De enige vraag die je jezelf dient te stellen is: “Ben ik klaar om vrede te kiezen in plaats van dit?” Ben je klaar om een revolutie teweeg te brengen in jouw wereld? Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren. Phoebe.lauren@yahoo.com
0
0
7
wonderwelwakker
15 sep. 2017
In Interessante channelings
De Arcturiaanse RaadWat Je Wilt Creëren 15 September 2017 Daniel Scranton “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Het is de perfecte tijd voor jullie allemaal om na te denken over wat voor ervaringen jullie willen hebben. Het is een tijd waarin de energieën nog nooit eerder zo ondersteunend zijn geweest van jou naar de werkelijkheid te bewegen die je wilt ervaren. De reden waarom jullie poolshoogte bij jullie zelf moeten blijven nemen, wat betreft wat het is dat je wilt creëren, is omdat jullie samen met de energieën aan het veranderen zijn. Jullie wensen zijn aan het verschuiven, en de gedachtevormen waar jullie toegang tot hebben zijn ook van een hogere frequentie. Dus wat jullie nu voor jullie zelf willen, willen jullie ook voor alle anderen. Jullie kunnen jezelf als een onderdeel zien van een groter plaatje, een collectief, een menselijk ras. En jullie bereidheid om te luisteren naar deze wensen die jullie binnenin jullie hebben, en voelen voor hoe zij met jullie ascentie resoneren, is cruciaal om jullie uit te lijnen met de ervaringen die jullie willen hebben. Jullie zijn bedoeld je door dit universum te laten inspireren om te creëren wat jullie willen. Jullie zijn hier niet alleen maar om te evolueren, het fysieke te transcenderen, en naar een andere dimensie te ontsnappen. Jullie zijn hier ook als de pioniers, en creëren iets gloednieuws, iets dat nog nooit eerder ervaren werd. En om dat te doen, moeten jullie je wensen erkennen, en moeten jullie bereid zijn dat wat jullie aan het creëren zijn te ontvangen. Het is belangrijk voor jullie te voelen dat jullie dat wat jullie aan het creëren zijn verdienen, zodat jullie het ervaren kunnen. Het is door ervaring dat jullie groeien, en het is door ervaring dat jullie meer gespecificeerd worden aangaande wat jullie daarna creëren. Jullie zijn absoluut waardig van alles dat jullie voor jullie zelf en de rest van de mensheid willen creëren, en deze reis waar jullie op zijn word verondersteld een reis van vreugde en verkenning/onderzoek te zijn. Er is voor iedereen overvloedig veel energie om in overvloed te leven en voor allen alles te ervaren dat dit universum te bieden heeft … en meer.  Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.” Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/
Wat je wilt creëren. content media
0
0
3
wonderwelwakker
13 aug. 2017
In Interessante channelings
Verlichting 26 Juli 2017 / Daniel Scranton “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Wij hebben jullie naar een bepaalde omvang verlicht, maar verlichting zal altijd een werk van binnenuit zijn. Het is niet iets dat je leert, het is iets dat je ervaart. Het is iets dat je aan jezelf schenkt wanneer je het gevoel hebt dat het voor jou tijd is om een verandering te maken op de manier waarop je tot jezelf, tot anderen en tot je wereld relateert. Verlichting is een overgangsritueel. Op heel veel manieren is het uniek voor het individu die het ervaart. Verlichting is dat moment wanneer alles aspecten van jou ontwaakt zijn jegens de waarheid van wie je bent, en in dat moment is het licht dat binnenin jou, het licht dat in je hart is, in staat om helderder te stralen en tot uitdrukking gebracht te worden via jou en door jou op jouw unieke manier. Op heel veel manieren, is het een begin. Het is het begin van je reis als een volledig bewust en ontwaakt wezen die er dan naar streeft om zichzelf op de meest authentieke manier te kennen. De meest authentieke manier om jezelf te kennen is om jezelf via je connecties met anderen te ervaren. Wanneer je ieder ander als een projectie en een aspect ziet van de totaliteit van wie je bent, is dat het wanneer je weet dat je die staat van verlichting bereikt hebt. Je ziet geen afscheiding. Je ziet geen behoefte om wat dan ook te veroordelen, en je bent volledig aanwezig in het moment met je huidige ervaring. Welnu, hoe prachtig dat allemaal ook klinkt, als het de enige geldige ervaring voor de mensheid zou zijn, dan zouden jullie gewoon precies daar gaan. Maar dat is het niet. Het is één ervaring, en het is niet het doel van jullie levens. Het doel van jullie levens is niet de één of andere verlichte staat van zijn te bereiken. Het doel van jullie levens is om door alles heen te gaan dat op dat pad van verlichting is en om er alles van te ervaren. Er is veel dat jullie ervaren dat jullie niet zouden mogen beschouwen positief of spiritueel te zijn, maar het maakt deel uit van je reis en het maakt deel uit van wie je bent. Hoe meer je alles dat het leven heeft te bieden omhelst, hoe sneller je pad naar verlichting is. En wanneer je eenmaal dat weten, die ervaring, en die projectie bereikt, zal je gereed zijn voor je volgende reis. Je kunt altijd dieper gaan. Er is altijd meer om te onderzoeken, en niets, geen enkele staat van zijn zal ooit het ultieme of het einde van je ervaringen en je reis zijn. Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.” Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/ https://3.bp.blogspot.com/-1YKWBe-rIF8/WXhu-ttBlxI/AAAAAAAAXO4/ZTsEeQUU31USQIW-YZuV_IpKRQG-qVB6ACLcBGAs/s1600/3.jpg
Verlichting content media
1
0
9
wonderwelwakker
13 aug. 2017
In Interessante channelings
Vrijheid van Contractuele Verplichtingen 22 Juli 2017 / Daniel Scranton “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Jullie zijn gearriveerd bij een zeer belangrijk punt in jullie evolutionaire geschiedenis. Jullie zijn gearriveerd bij een punt waar jullie niet langer hoeven na te denken over contracten en blauwdrukken en overeenkomsten. Als je iets leeft dat een resultaat is van één van deze pre-incarnatie keuzes … de waarheid is dat je het niet langer hoeft te leven. Als je iets leeft vanuit een gevoel van verplichting of schuldgevoel, omdat je gelooft dat je er een pre-incarnatie keuze over gemaakt hebt, dan verlossen wij jullie hierbij van dat contract. Wij willen dat jullie begrijpen hoe vrij jullie werkelijk zijn. Vrijheid is een keuze en een staat van zijn. Het is eentje dat zichzelf iedere dag aan je presenteert, maar jullie kiezen om het te negeren en in plaats daarvan meegezogen te worden in gewoontegetrouwe gedachten, woorden en acties. De overtuiging dat bepaalde omstandigheden vooraf bepaald werden, heeft jullie tot aan dit punt gediend, omdat dat het geval geweest is op het één of andere tijdstip in jullie levens, maar de tijd is nu anders. De energieën zijn anders. De energieën die nu om jullie heen zijn gaan over jullie te bevrijden van karmische cyclussen. En aldus stellen wij voor dat jullie naar dat weten binnenin jullie zelf reiken. Wij stellen voor dat jullie reiken naar wat aangaande deze transmissie resoneert, en wij stellen voor dat jullie vrijheid kiezen. Kies om vrij te zijn van alles dat op wat voor manier dan ook bindend of beperkend voelt. Bevrijd jullie zelf van deze verplichtingen waartoe jullie je soms tot toe gedwongen voelen om in te werken of om in te blijven. De missie en het doel van jullie leven is van jullie om voor jullie zelf te bepalen. Jullie hebben het tot hier aan toe opgered op jullie reis, en dat betekent dat jullie gerechtigd zijn om beslissingen voor jullie zelf te maken. Jullie zijn vrij van contractuele verplichtingen, en jullie kunnen beginnen op die manier te leven zodra jullie zover zijn.  Wij zijn zo opgetogen om jullie deze transmissie aan te bieden en jullie te bevrijden van de belastende gedachten rondom in een pre-geboorte overeenkomst te zijn, waar jullie op de één of andere manier tot toe verplicht zijn om eraan vast te blijven zitten. Wij willen jullie je vrijheid toekennen, maar in waarheid hebben jullie het aan jullie zelf gegeven. Pak het. Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.” Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/ https://3.bp.blogspot.com/-ZPtLPRolBSo/WXM2CZGO6sI/AAAAAAAAXLM/9pLh2eDAFfEVS2eKvGb1T1Ta16AaQx1EQCLcBGAs/s1600/2.jpg
Vrijheid van contractuele verplichtingen content media
1
1
6
wonderwelwakker
13 aug. 2017
In Interessante channelings
Toestemming Om Jezelf Te Zijn 13 Augustus 2017 / Daniel Scranton “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Jullie staan op het punt om de transmissie te ervaren waar jullie op gewacht hebben. Wij bieden jullie deze transmissie aan als de toestemming die jullie eerder nooit toegestaan werd door eender welk ander persoon dan ook, door eender welk ander wezen dan ook die jullie ooit tegengekomen zijn. Wij zijn nu hier om jullie toestemming te geven om jezelf te zijn. Je beslissing om te zijn wie je bent in ieder moment is een handeling van zelf-liefde. Je beslissing om jezelf te eren en te luisteren naar je begeleiding, te luisteren naar je intuïtie, te luisteren naar wat je lichaam jou vertelt, is de meest belangrijke beslissing die je ooit zou kunnen maken. Wij willen dat jullie alles vergeten dat ooit aan jullie verteld en ooit aan jullie onderwezen werd, en gewoon naar jezelf in het moment luistert. Deze beslissing om jezelf te zijn betekent dat jij je gevoelens moet volgen. Je gevoelens gidsen je terug naar jezelf en je bent nu hier op een missie om meer van jezelf te worden. En hoe kan je dat doen als jij jezelf niet toestaat te zijn wie je bent in ieder moment? De ervaring van meer te worden van wie je bent is bedoeld om een zeer natuurlijke evolutie te zijn. Het wordt niet verondersteld moeilijk te zijn. Het wordt niet verondersteld iets te zijn waar je aan werkt. Het is iets dat je toestaat te gebeuren, net zoals de bloem zichzelf toestaat in bloei te komen. Je bent precies daar waar je verondersteld wordt om te zijn, ongeacht waar dat is. En ongeacht wat de omstandigheden van je leven momenteel ook zijn, aan jou wordt een kans gegeven om jezelf te zijn, jezelf te eren, en om waarheidsgetrouw aan jezelf te zijn. Welnu, als een wezen van dienstverlening, zou jij je af kunnen vragen hoe je deze twee dingen combineert. En wij zouden willen zeggen dat het gemakkelijker is om van dienstverlening te zijn voor anderen wanneer je van dienstverlening bent voor jezelf. Wanneer je van dienstverlening bent voor het menselijke collectief, moet jij jezelf daar ook bij betrekken als een onderdeel van dat collectief. Je moet van dienstverlening zijn aan het volledige collectief, inclusief jezelf. En niemand weet beter dan dat jij weet wat je in ieder gegeven moment nodig hebt. Dat is waarom jij jij bent. Geef jezelf toestemming om te zijn wie je bent, en laat je ascentie gebeuren. Zie hoeveel meer je van dienstverlening bent voor anderen wanneer je geeft vanuit de moment-na-moment begeleiding die je van binnenuit krijgt. Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.” Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/ https://1.bp.blogspot.com/-qC7KEfsOh0s/WZAlHCo14MI/AAAAAAAAXZY/WMYqmXWG2Ccl_GC37OwCB2zMB29goIeygCLcBGAs/s1600/20767898_1744326305597218_8418568403735950236_n.jpg
Toestemming om jezelf te zijn content media
2
0
9
wonderwelwakker
13 aug. 2017
In Ik ben dankbaar
Lieve WonderWelWakkere vrienden, wat een eer is het voor ons om zovele zondagen samen met jullie te mogen vieren. Wij zijn zo dankbaar voor de vele intense en wondermooie momenten die we in onze groep samen kunnen beleven. Jullie liefdevolle energie en jullie open aanwezigheid doet ons telkens weer deugd aan het Hart. Wij beseffen welk een privilège het is om met zoveel prachtige zielen te mogen samenzijn. Wij danken jullie voor het Wonder dat jullie telkens weer brengen. Ja, jullie zijn het werkelijk: de Christus voor altijd.
Dank voor jouw open Hart content media
1
0
19
wonderwelwakker
12 aug. 2017
In Interessante channelings
De Raad“Afscheiding”19 Juli 2017 / Ron Head Vandaag zouden wij een vraag aan jullie willen stellen. Denk alsjeblieft goed over je antwoord na. Hoe zou jullie leven, zouden jullie gedachten, jullie overtuigingen over jullie zelf zijn, als jullie aan jullie zelf zouden kunnen bewijzen dat jullie van niets afgescheiden waren? Wij vragen dit aan jullie om jullie de waarheid te laten zien over wat de illusie genoemd werd. De grootste misvatting, de grootste leugen, is de opvatting van afscheiding. Het is wat jullie toestaat te ontkennen wat jullie zijn. Het staat jullie toe de verantwoordelijkheid te verschuiven, of het in ieder geval zo te laten lijken. Het staat alle andere onjuiste overtuigingen over jullie zelf toe die jullie hebben. Het staat de “Ik ben beter”, “Ik ben slechter”, “Ik zou nooit kunnen”, en alle andere ontkenningen toe die jullie aangenomen hebben of waar jullie in feite tot toe aangemoedigd werden om te geloven. Welnu, het is een zeer eenvoudig iets om aan jullie te bewijzen dat alles een energiegebied is en daarom is afscheiding een onmogelijkheid. Iedereen met een basisbegrip van de wetenschap vandaag de dag zou het daarmee eens zijn. Niettemin begint op dat punt een verstandelijke ontkenning. De meeste mensen staan die denkwijze niet toe om over te stromen in/naar wat zij werkelijk over zichzelf of hun mentale en spirituele levens geloven. Aan jullie werd onderwezen dat jullie hier zijn en dat jullie bron, hoe je het ook wenst te noemen, ergens ‘daarboven’ is. Nochtans zijn jullie gereed om in te stemmen met een verklaring zoals, “God is overal”. Zien jullie de ontkoppeling? Sommigen - de meesten - zouden zelfs instemmen met “God is alles”. Maar zij zouden snel zijn met te beweren, “behalve ik!” Omdat, per slot van rekening, te zeggen dat Hij/Zij/Het jij is zondig zou zijn. Omdat dit jullie dus onderwezen werd. Zien jullie dat? Hier is de waarheid ervan. Te zeggen dat je afgescheiden bent van en niet samengesteld bent uit Goddelijke materie is de leugen. In feite is het geloven dat je dat niet bent en dat nooit zou kunnen zijn de leugen. Als God in alle dingen is, moet dat jou ook omvatten. Tenzij je, natuurlijk, geen ding bent. Veel geluk met die aanname… In feite vereist de ontkenning van wat is, enorm veel gecompliceerd denkwerk dan dat de acceptatie van de waarheid dat doet. Impliceert niet dat “God de mens naar zijn evenbeeld maakte” dat wat het ook maar was dat God maakte een goddelijke creatie is? Dus, wat voor redenen bestaan er voor deze hardnekkige overtuigingen? Het is gemakkelijk om te zien dat als je overtuigd bent dat je afgescheiden bent, en iemand nodig hebt om voor jou met het Goddelijke te communiceren, of om voor jou een aantal leringen te interpreteren, dat je dan gecontroleerd kunt worden. Een priesterlijke klasse heeft gedurende vele duizenden jaren bestaan. Minder gemakkelijk te zien is dat als jij jezelf af kunt scheiden, of die overtuiging toe kunt staan binnenin jou te bestaan, je verlost bent van een grote hoeveelheid aan schuld. Welnu, wij zeiden eerder dat schuld een leugen is. De enige die jou werkelijk beschuldigd van wat dan ook dat ben jij. Je kwam voor de ervaring. Je had de ervaring. Je ziet waar je het beter gedaan zou kunnen hebben. Dat wordt een les genoemd. Willen jullie het nog eens proberen? Ga ervoor. Denk je dat je de les geleerd hebt en wil je iets anders proberen? Ga ervoor. Het is een groot Universum.  Natuurlijk, daar is deze grote bebaarde kerel daarboven op die wolk die mensen straft. Vrienden, zelfs jullie hoog geplaatste religieuze leider in Rome heeft verkondigd dat eeuwige straf niet waar is. Hebben jullie die memo niet gekregen? Dus, hier is een andere interpretatie waar jullie over na mogen willen denken. Je bent een eeuwige, goddelijke creatie en een mede-schepper. Je bent vrij. Je bent krachtig. Mede-scheppers moeten krachtig zijn, nietwaar? Jij bent een deel van Alles-Dat-Is. En jij bent hier om van deze begrippen een integraal deel van jezelf te maken. Dat klinkt hard, nietwaar? Totdat jullie begrijpen dat er een immense hoeveelheid aan ondersteuning voor jullie is, precies dat doend wanneer jullie eenmaal akkoord gaan en toe staan om dat te laten gebeuren. En wij vertellen jullie dat dat een feit is. Wij weten het … wij zijn een onderdeel van die ondersteuning - waar jullie niet werkelijk afgescheiden van zijn. En ons doel is om jullie op iedere mogelijke manier te helpen herinneren wie jullie zijn. Dit is één van deze manieren. En onze boodschappen, in vele talen, en vanuit vele stemmen, zullen doorgaan. En, geloof het of niet, de les wordt eindelijk gehoord. Als wij lichamen hadden, zouden wij dansen. Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/ https://4.bp.blogspot.com/-6yW-3hsySS0/VPRHJFWjpMI/AAAAAAAAP4g/jvZNY5yHtNc/s1600/De%2BRaad.jpg
De Raad - “Afscheiding” content media
1
0
21
wonderwelwakker
12 aug. 2017
In Pareltjes
Iemand bij ons thuis werkt heel graag met kleurtjes! En de kindjes kijken heel graag mee hoe mama dat allemaal doet.
Werken met kleurtjes content media
1
1
19
wonderwelwakker
06 jul. 2017
In goed-nieuws krant
Onlangs reed ik met de wagen op de grote baan tussen Ninove en Aalst en een bestuurder achter mij had overdag zijn grote lichten aan. Dit was wat hinderlijk in de achteruitkijkspiegel, en ik vertraagde wat opdat hij me zou voorbijsteken. Jammer genoeg vertraagde hij ook en ik bleef dus met mijn probleempje opgescheept. Toen dacht ik eraan om de Heilige Geest, de Geest van Liefde, aan te spreken en ik vertelde hem dat ik het echt wel op prijs zou stellen als hij een oplossing had voor mijn probleempje. Nadat ik het zo geformuleerd had besloot ik om in overgave te gaan en zei dat het goed was, ook wanneer de lichten aan zouden blijven. Ik concentreerde me op de weg, keek voor me en besloot om het geen verdere waarde meer te geven. Ongeveer een minuutje later keek ik opnieuw in de spiegel en wat bleek? Inderdaad, de chauffeur achter me had zijn lichten uitgezet. Bedankt Holy Spirit! In overgave en acceptatie gaan naar de situatie werkt echt!
Lichtje aan, lichtje uit content media
0
0
31
wonderwelwakker
06 jul. 2017
In Creatieve ideeën
Tijdens een wandeling met een vriend zag ik onlangs een heel charmant en leuk idee. Wie heeft er na zijn spirituele reis doorheen vele boeken en cursussen niet het idee: 'Wat ga ik met al die boeken aanvangen?' Het lijkt me heel leuk om je eigen Spiri-bieb te maken. Met een beetje handigheid of wat zoeken in winkels kan je heel makkelijk een kastje vinden of zelf bouwen, het een mooie afwerking geven en het dan vooraan aan je huis plaatsen, net zoals een grote brievenbus. Je plaatst er jouw boeken in en laat dan de bal maar rollen. Iedereen mag uit jouw spiri-bieb een boek komen lenen, meenemen, lezen, ruilen, of om het even wat. Iedereen mag er ook zijn eigen spiri-boeken in onderbrengen. Zo geef je aan datgene wat jij nu niet meer nodig hebt, een waardevolle nieuwe bestemming en kan iedereen meegenieten van jouw rijkdom.
De Spiri-bieb content media
1
1
28
wonderwelwakker
05 jul. 2017
In Creatieve ideeën
Uit het enthousiasme om een prachtige boodschap te kunnen delen met de wereld, groeide het idee om zelf een kaartje te maken met een mooie tekst erop. Terwijl het verlangen vanbinnen groeide en tot rijpen kwam, dwarrelde er plotseling zomaar een mailtje binnen in mijn mailbox: "Wat zou je ervan denken om samen de kosten te delen en een naamkaartje te maken met deze tekst erop?" Veerle had een liefdevolle tekst geschreven en samen gingen we ervoor. Het resultaat mag er zijn, en wij zijn natuurlijk dol enthousiast om het hier met jullie te delen. Je kan het zomaar met iemand delen, je kan het achterlaten op de trein of op het terras van een leuk caféetje. Je kan het uitdelen aan familie en vrienden, aan collega's of gewoon aan de eerste de beste die je ontmoet. Het kan aanleiding zijn tot een gesprekje of het kan jou een heel mooie glimlach opleveren. Hou er altijd eentje op zak, want je weet nooit welke gelegenheid jou door de Geest van Liefde geboden wordt om samen een echte glimlach te delen. Misschien ben je nu wel super geïnspireerd en span je met enkele vriend(inn)en samen om ook een kaartje te maken. Doe maar met ons mee, en schenk jouw liefdevolle boodschap aan de wereld.
Kaartjeskoorts ? content media
1
0
39
wonderwelwakker
05 jul. 2017
In Creatieve ideeën
Tijdens onze vorige bijeenkomst van 'de weg van het Hart' haalde Veerle op een bepaald moment wat kaartjes boven. Op die kaartjes stond de prachtige boodschap 'You are loved' geschreven. Iedereen was onmiddellijk heel enthousiast en wou natuurlijk heel graag wat van die kaartjes meenemen naar huis. Dat was geen enkel probleem, want Veerle had er genoeg bij. Ze had de kaartjes besteld op www.youarelovedpassiton.com, het is helemaal gratis en je kan daar zelf aangeven hoeveel je er wilt ontvangen. Bovendien zijn er nog heel wat andere ontwerpjes om uit te kiezen. Een geweldig idee, een uitsluitend positieve boodschap en een krachtige keten van Liefde is in gang gezet. Ik heb er meteen ook voor mezelf besteld, en ben nu in blijde verwachting van heel wat vreugde-kaartjes om uit te delen. Doen!
Een kaartje voor het leven content media
0
0
20
wonderwelwakker
02 jul. 2017
In Ons forum
Algemeen Er zijn in dit forum een aantal categorieën aangemaakt. Je bevindt je nu op een daarvan, namelijk 'Ons forum'. Plaats jouw bericht steeds in de categorie die er het best aan beantwoordt. Bovenaan links zie je in rode letters de pagina waarop jij je bevindt. Door op een van de pagina's te klikken keer je terug naar die pagina. Wanneer je dit leest, dan zie je bijvoorbeeld bovenaan staan: 'Wonder Wel Wakker - Ons forum - De praktische kant'. Klik op 'Wonder Wel Wakker' en je bent terug op de hoofdpagina. Klik op 'ons forum' en je keert terug naar deze categorie. Bovenaan rechts, eveneens in het rood, zie je jouw eigen profiel staan. Je kan daar ook al je eigen berichten en meldingen terugvinden. Er is tevens een zoekfunctie aanwezig die zoekt in de titels van de berichten. Door op het cirkeltje de klikken (eventueel met jouw foto erin) kan je in het menu dat verschijnt aangeven of je via mail meldingen wilt ontvangenen je kan deze functie aan- en uitschakelen. Terug uitloggen uit het forum bevindt zich eveneens in dit menu. Om van dit forum optimaal gebruik te kunnen maken is het goed om je in te loggen. Daarvoor is je mailadres en een wachtwoord vereist. Eens dit is aangemaakt kan je berichten plaatsen in het forum. Er is eveneens de mogelijkheid om in te loggen met Facebook of Gmail. Een aantal zaken op dit forum zijn onzichtbaar voor niet-leden. Berichten Iedereen die is ingelogd kan berichten plaatsen in het forum, met de mogelijkheid om aan het bericht een of meerdere foto's toe te voegen of een link te plaatsen naar een You-tube of Vimeo filmpje. Je kan je eigen berichten achteraf wijzigen of indien nodig ze ook weer verwijderen. Dit doe je door rechts bovenaan het bericht op de drie verticale puntjes te klikken en je keuze te maken in het menu dat verschijnt. Indien je een bericht niet meer wenst te volgen kan je dit ook aangeven in het driepuntjes-menu. Wanneer je een foto of video oplaadt, kan je die met het menu dat zich op dat moment boven de foto bevindt herplaatsen, vergroten of verkleinen, of hem ook weer verwijderen. Dubbelklik op een woord of selecteer een aantal woorden wanneer je een bericht opmaakt, en er verschijnt een klein menu voor opmaak van de tekst. Je kan aan de tekst een link naar een website-adres toekennen of je kan ook opsommingen maken, en vet of schuin schrijven. Je kan de tekst links, midden, rechts gecentreerd of uitvullend opmaken. Daarvoor ga je op het icoontje 'links centreren' staan, waardoor het bijhorende menu verschijnt. Onderaan ieder bericht zie je het logo van Facebook, Twitter en Google plus om het te delen. Er is ook een icoontje voorzien om de rechtstreekse link van het bericht makkelijk via mail of andere kanalen met iemand te delen.
De praktische kant content media
1
0
35
wonderwelwakker
02 jul. 2017
In Ons forum
We hebben allemaal heel wat geleerd uit teksten, boeken en wijsheden van oude en nieuwe meesters. Wij willen jou echter uitnodigen om vanuit jezelf te schrijven, om te delen zoals het in jou leeft. Zo wordt het verrijkend voor iedereen. Jouw inspiratie en jouw eigen woorden zijn voor ons van groot belang. Een quote van iemand anders is snel gedeeld, maar laten we leren hem in te pakken in een energie van opbouwende kracht en aandacht voor onze broeder/zuster-mens. We delen immers niet alleen maar woorden met elkaar. Wanneer we hier iets posten, delen we een trillingsveld dat de ander aanraakt voorbij de grenzen van al het fysieke. Het is dat gevende, liefhebbende trillingsveld dat alles geneest.
Inspiratie en eigen woorden content media
2
0
33

wonderwelwakker

Beheerder
Meer acties