Aug 12, 2017

De Raad - “Afscheiding”

1 comment

 

De Raad“Afscheiding”19 Juli 2017 / Ron Head

Vandaag zouden wij een vraag aan jullie willen stellen. Denk alsjeblieft goed over je antwoord na. Hoe zou jullie leven, zouden jullie gedachten, jullie overtuigingen over jullie zelf zijn, als jullie aan jullie zelf zouden kunnen bewijzen dat jullie van niets afgescheiden waren?

 

Wij vragen dit aan jullie om jullie de waarheid te laten zien over wat de illusie genoemd werd. De grootste misvatting, de grootste leugen, is de opvatting van afscheiding. Het is wat jullie toestaat te ontkennen wat jullie zijn. Het staat jullie toe de verantwoordelijkheid te verschuiven, of het in ieder geval zo te laten lijken. Het staat alle andere onjuiste overtuigingen over jullie zelf toe die jullie hebben. Het staat de “Ik ben beter”, “Ik ben slechter”, “Ik zou nooit kunnen”, en alle andere ontkenningen toe die jullie aangenomen hebben of waar jullie in feite tot toe aangemoedigd werden om te geloven.

 

Welnu, het is een zeer eenvoudig iets om aan jullie te bewijzen dat alles een energiegebied is en daarom is afscheiding een onmogelijkheid. Iedereen met een basisbegrip van de wetenschap vandaag de dag zou het daarmee eens zijn. Niettemin begint op dat punt een verstandelijke ontkenning. De meeste mensen staan die denkwijze niet toe om over te stromen in/naar wat zij werkelijk over zichzelf of hun mentale en spirituele levens geloven.

 

Aan jullie werd onderwezen dat jullie hier zijn en dat jullie bron, hoe je het ook wenst te noemen, ergens ‘daarboven’ is. Nochtans zijn jullie gereed om in te stemmen met een verklaring zoals, “God is overal”. Zien jullie de ontkoppeling?

Sommigen - de meesten - zouden zelfs instemmen met “God is alles”. Maar zij zouden snel zijn met te beweren, “behalve ik!” Omdat, per slot van rekening, te zeggen dat Hij/Zij/Het jij is zondig zou zijn. Omdat dit jullie dus onderwezen werd. Zien jullie dat? Hier is de waarheid ervan. Te zeggen dat je afgescheiden bent van en niet samengesteld bent uit Goddelijke materie is de leugen. In feite is het geloven dat je dat niet bent en dat nooit zou kunnen zijn de leugen. Als God in alle dingen is, moet dat jou ook omvatten. Tenzij je, natuurlijk, geen ding bent. Veel geluk met die aanname…

 

In feite vereist de ontkenning van wat is, enorm veel gecompliceerd denkwerk dan dat de acceptatie van de waarheid dat doet. Impliceert niet dat “God de mens naar zijn evenbeeld maakte” dat wat het ook maar was dat God maakte een goddelijke creatie is?

 

Dus, wat voor redenen bestaan er voor deze hardnekkige overtuigingen?

 

Het is gemakkelijk om te zien dat als je overtuigd bent dat je afgescheiden bent, en iemand nodig hebt om voor jou met het Goddelijke te communiceren, of om voor jou een aantal leringen te interpreteren, dat je dan gecontroleerd kunt worden. Een priesterlijke klasse heeft gedurende vele duizenden jaren bestaan.

 

Minder gemakkelijk te zien is dat als jij jezelf af kunt scheiden, of die overtuiging toe kunt staan binnenin jou te bestaan, je verlost bent van een grote hoeveelheid aan schuld. Welnu, wij zeiden eerder dat schuld een leugen is. De enige die jou werkelijk beschuldigd van wat dan ook dat ben jij. Je kwam voor de ervaring. Je had de ervaring. Je ziet waar je het beter gedaan zou kunnen hebben. Dat wordt een les genoemd. Willen jullie het nog eens proberen? Ga ervoor. Denk je dat je de les geleerd hebt en wil je iets anders proberen? Ga ervoor. Het is een groot Universum. 

 

Natuurlijk, daar is deze grote bebaarde kerel daarboven op die wolk die mensen straft. Vrienden, zelfs jullie hoog geplaatste religieuze leider in Rome heeft verkondigd dat eeuwige straf niet waar is. Hebben jullie die memo niet gekregen?

 

Dus, hier is een andere interpretatie waar jullie over na mogen willen denken. Je bent een eeuwige, goddelijke creatie en een mede-schepper. Je bent vrij. Je bent krachtig. Mede-scheppers moeten krachtig zijn, nietwaar? Jij bent een deel van Alles-Dat-Is. En jij bent hier om van deze begrippen een integraal deel van jezelf te maken.

 

Dat klinkt hard, nietwaar? Totdat jullie begrijpen dat er een immense hoeveelheid aan ondersteuning voor jullie is, precies dat doend wanneer jullie eenmaal akkoord gaan en toe staan om dat te laten gebeuren. En wij vertellen jullie dat dat een feit is. Wij weten het … wij zijn een onderdeel van die ondersteuning - waar jullie niet werkelijk afgescheiden van zijn. En ons doel is om jullie op iedere mogelijke manier te helpen herinneren wie jullie zijn. Dit is één van deze manieren. En onze boodschappen, in vele talen, en vanuit vele stemmen, zullen doorgaan.

 

En, geloof het of niet, de les wordt eindelijk gehoord. Als wij lichamen hadden, zouden wij dansen.

 

 

 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

 

New Posts
  • 31 augustus 2019 Hoe kan je delen wanneer Ik alles aan allen geef? Niets is van jou, en toch is alles in Mijn Koninkrijk van jou. Je hoeft slechts te vragen met een rustige denkgeest en een oprecht hart. Zou Ik, als jouw Hemelse Vader, geen zorg dragen voor jou net zoals jouw aardse dat doen? Jullie zijn mijn Heilige kinderen. Jullie ontbreken niets, zelfs als je verkeerdelijk gelooft van wel. Mijn Koninkrijk is van jullie. Mijn Wil is die van jullie. Eis jouw geboorterecht op want ik geef het jullie vrij en van harte. Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren.
  • 29 augustus 2019 Laat Mij met jouw voeten dansen op de weg naar huis. Laat Mij jouw hart liefhebben en jouw denkgeest inspireren. Laat Mij jouw handen gebruiken om te helen. Laat Mij jouw stem gebruiken om het Goddelijke uit te ademen. Maak je ego denkgeest leeg van alles wat het bevat – het verleden, de toekomst, al jouw onbetekenende ideeën en ijdele geloofsovertuigingen – alles wat je ooit gedacht hebt of nog gaat denken – laat het gaan. Al wat jouw ego denkgeest bezighoudt is betekenisloos – het houdt je enkel druk bezig zodat je niet bij Mij thuis kunt komen. Laat het los en laat Mij met jouw voeten dansen op de meest verbazingwekkende tocht van je ganse leven. Het pad is gevuld met meer dan je jou kan inbeelden – want het is Mijn pad, dat ik aan jou gegeven heb. Het is een gouden pad. Laat Mij toe om jouw leven over te nemen in elk onderdeel en je zal de grootst mogelijke vreugde vinden. Waarom zou je ervoor kiezen om jouw leven te sturen wanneer je het kan loslaten en genieten van de hemelse rit? Leeg is vol! God's Wil is jouw wil. Boodschap van de Stem door Phoebe Lauren
  • De Arcturiaanse Raad Ben Jezelf 10 Oktober 2017 / Daniel Scranton “Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden. Het is het perfecte tijdstip voor jullie om jezelf tot uitdrukking te brengen zoals jullie jezelf werkelijk weten te zijn. Wat de wereld nu meer nodig heeft dan wat anders dan ook, is authentieke menselijke wezens. Jullie hebben meer voorbeelden nodig van jullie werkelijke aard om anderen te inspireren en om anderen de kans te geven om zichzelf te zien. Want zien jullie, wanneer je eerlijk tegen jezelf bent, ben je van meer belang voor je medemensen dan wanneer je pretendeert te zijn wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn. Zelfs als wat je denkt dat je verondersteld wordt te zijn iemand is die doet wat het ook maar is dat hij of zij kan om van dienstverlening te zijn, help je daar niemand mee door te pretenderen. En jullie zijn het meest van dienstverlening wanneer jullie herkennen dat bij tijden jullie het gewoon even rustig aan moeten doen. Jullie moeten jezelf eren zodat anderen jullie voorbeeld kunnen volgen. Als jullie een nieuwe Aarde gaan creëren, waar iedereen gerespecteerd, erkend, geëerd, gewaardeerd, en waar iedereen gelijk behandeld wordt, dan moet die Aarde ruimte hebben voor iedereen zoals zij werkelijk zijn. Welnu, wij spreken niet specifiek over te pretenderen iemand of iets te zijn om indruk op andere mensen te maken. Wij spreken ook over de noodzaak die sommigen van jullie voelen om de volmaakte spirituele persoon te zijn, om de perfecte ‘new ager’ te zijn. Om ontwaakt en verlicht te zijn betekent accepterend te zijn van alle delen van jezelf. Het betekent niet dat je alles moet doen van wat je denkt dat een spiritueel en ontwaakt persoon doet. Dus ben niet zo streng voor jezelf. Ben goed voor jezelf, en houd je behoeftes en wensen in het moment in ere, omdat dat de versie van jou is dat van de meeste dienstverlening zal zijn aan anderen die toestemming nodig hebben om ook zichzelf te zijn. Jullie verlenen elkaar die toestemming wanneer jullie herkennen dat wie jullie als individuen zijn, uniek is en niet hoeft te passen in de één of andere voorbestemde versie van wat het zijn van spiritueel en ontwaakt betekent. Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden. Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now