top of page

Jij bent voor altijd geliefd

Vergeving is het hart van mijn wereld

Welkom lieve bezoeker,
Op deze site leiden we jou naar een diep proces in jezelf.
Het is het proces van vergeving.

Je bent van harte welkom hier.

Vergeving

Vergeving is de tegenhanger van beschuldiging.  In het wereldse verloop zoals wij dat kennen, volgt er na het beleven van een onaangename ervaring onmiddellijk een beschuldiging of een verwijt aan het adres van een ander persoon of een ding, aan een instituut of een organisatie, aan een situatie of aan een schijnbare samenloop van omstandigheden. Zij zijn in de fout gegaan, en jij lijdt daaronder. Dit is hoe gans deze wereld lijkt te werken en je herkent vast en zeker ook deze gedachtegang bij jezelf.

Vergeving nu, toont aan dat je kan ontsnappen aan die pijnlijke ervaring door de zaak eens om te draaien. Bij het idee van vergeving denken de meeste mensen echter aan een soort van 'onmogelijke opdracht', aan een heiligheid en een zuiverheid die enkel voor de Christussen van deze wereld is weggelegd, of aan een naïviteit die is voorbestemd voor de dromers en de mislukkelingen van deze aardbol. Om die reden zijn velen dan ook bang om de zaak eens van een andere kant te bekijken.  Maar wat zou het jou kunnen opleveren om toch met vergeving te beginnen?

Wel, we hebben het al even aangehaald: wat het jou oplevert is dat het jou zal bevrijden van de pijn, de angst of het onbegrip dat je nu voelt. Vergeving heeft een rechtstreeks effect. Het neemt namelijk de oorzaak van het lijden weg. En ik mag gerust wel aannemen dat dit voor iedereen een goede zaak kan zijn.

De vraag is nu: hoe doet vergeving dat? Dit is een zeer terechte vraag, maar nu zijn we wel aanbeland bij het omkeren van wat de wereld als gangbaar beschouwt. Ben jij klaar voor een rollercoaster aan nieuwe ideeën? Ben jij klaar voor een nieuw denksysteem?

Iemand doet jou pijn, en jij lijkt heel terecht te kunnen zeggen: "dit is jouw schuld! Jij bent de oorzaak van mijn lijden". Laten we eens even nagaan wat voor gevolgen deze redenering heeft.  Is het niet zo dat jij op dat ogenblik overduidelijk gekwetst of angstig bent? Is het niet zo dat je aan het adres van de ander een gans pakket van zeer kwade energie, hatelijke gedachten, venijnige opmerkingen of ondergrondse verwensingen aflevert? En dat jij deze energie zelf ook heel sterk voelt? Op dat ogenblik besef je het misschien niet, maar ook de ander vangt die energie op en nu zitten jullie beiden in de neerwaartse spiraal. Meestal echter, gaan beide partijen daarna ook nog eens hun gram halen bij goeie vrienden of kennissen, bij familie of bij iemand die hen goedgezind is. De kring van mensen die aan het oordelen en aan het veroordelen is, wordt op deze manier alsmaar groter. De basisredenering die iedereen volgt kan je als volgt samenvatten: iets of iemand in de wereld doet iets, waardoor ik een heel onaangename ervaring heb. Mijn kwaadheid naar hen toe is dan ook volkomen terecht.

Stap je nu even mee op onze rollercoaster? Ben je klaar voor een echt avontuur? Vergeving gaat namelijk van een heel ander idee uit. De omgekeerde wereld! Vergeving zegt: Je hebt het mis als je denkt dat het de wereld is die jou als eerste iets aandoet. Jijzelf bent altijd eerst! Vanuit jouw bewustzijn vertrekt, ook nu op dit eigenste ogenblik, een energetisch veld dat zich in de uiterlijke wereld rondom jou manifesteert in vele zaken, gebeurtenissen en personen die alles precies uitspelen zoals jij dat hebt gewenst. En dat zijn zeker ook de zaken die je op dit ogenblik als heel onaangenaam beschouwt.

Had ik jou geen rollercoaster beloofd? Had ik jou niet beloofd dat we de wereld op zijn kop gingen zetten? Wel, hier heb je het. Het lijkt alsof ik jou nu opzadel met al het slechte dat in de wereld gebeurt. Het lijkt alsof jij nu de enige schuldige bent, maar dat is het zeker niet! Onthoud heel goed dat we juist de bedoeling hebben om het idee van schuld definitief uit de wereld te helpen. Onthoud heel goed dat dit bedoeld is om jou inzicht te geven. Wat er in feite gebeurt nu, is dat ik jou opnieuw op de troon zet, aan het hoofd van jouw universum. Met dit inzicht kan je namelijk aan de slag, zonder op de ander te hoeven wachten. Je bent nu vrij! Terwijl iedereen zit te wachten tot al de anderen veranderen, kan jij zelf je pad bepalen. Je kan jezelf bevrijden van het juk dat anderen jou iets kunnen aandoen en dat ze jou daardoor een leven lang kunnen gijzelen. Waarom zou je deze keuze niet maken?

De oorzaak van lijden bevindt zich in jouw denkwereld. Het zijn niet de personen of dingen buiten jou die jou iets aandoen; neen, het is jouw bewustzijn dat de uiterlijke wereld vorm geeft en de voor jou perfecte situatie creëert. De wereld is dus slechts een gevolg van het menselijk bewustzijn. De wereld komt altijd als tweede...

Dat is dus de reden waarom, en de manier waarop vergeving werkt: vergeving toepassen wil zeggen met je gedachten aan de slag gaan. Je gaat de gedachte die in jou werkzaam is ongedaan maken door vergeving toe te passen op het beeld dat het buiten jou gecreëerd heeft. En eens de gedachte weg is, verdwijnen ook de bijbehorende beelden voor jou uit het zicht.

Nu wordt de boodschap die je aan elkaar geeft helemaal anders: "dank je wel dat jij voor mij hebt uitgebeeld wat ik als een goed verstopt geheim in mijn eigen bewustzijn had bewaard". Ik geloofde nog in haat en kwaadheid, dat heb jij me duidelijk getoond, en dus konden die gevoelens nog mijn leefwereld beïnvloeden. Ik geloofde nog dat ik kon gekwetst, beduveld of onder de voet worden gelopen. Gelukkig toon jij me dit alles, en nu kan ik aan de slag om deze gedachten los te laten en ze niet meer als een pijnlijke last met me hoeven mee te dragen. Liefde mag deze gedachten bij me wegnemen en mij het wonder van vergeving schenken. Mijn broeder, jij bent mijn verlosser!

En wanneer je het werkelijk meende, zal je er nooit nog last van hebben.

Dit is dan ook het enige wat het Leven werkelijk voor jou wil:  jou je vrijheid terug schenken.

Wooden Hut

 

                                                                                                                                                                       Locatie:  Erpe-Mere, België

     WonderwelWakker          

  vergeving in beweging

                                                                                                                                                      contact: wonderwelwakker@gmail.com

Naar muziek aan het luisteren

Muzieklink naar een nummer op Spotify:

I came here for Love / Jan Garret - GD Martin

bottom of page