top of page

 

Wonder Wel Wakker

 

 

Wij zijn mensen die samenkomen rond de totale vergeving van Christus. Christus is geen persoon. Het is het bewustzijn zoals dat door God werd geschapen. God is Liefdesbewustzijn, maar dan totaal. Christus is dat dus ook. De Zoon werd immers geschapen naar het beeld van zijn Vader. Wij allen samen zijn de Zoon. Jezus was echter de fysieke persoon die dit bewustzijn voor het eerst gestalte kon geven op Aarde. Daarom wordt hij 'de Christus' genoemd. 

We zeggen dat Jezus de eerste was die het deed, en daarmee bedoelen we dat hij niet de laatste zal zijn. Zijn oproep is immers deze: 

Ook jij kan ware Liefde zijn.

Jij bent mijn opvolger.

Jij bent de volgende die het Christusbewustzijn op Aarde kan dragen.

En echt waar, je hoeft er niet voor aan een kruis te gaan hangen.

Deze oproep is dus aan jou gericht. Helemaal aan jou. En er zal een moment komen dat je er gevolg aan geeft.

 

Begrijp goed, lieve lezer, dat het niet onze ambitie is om perfect te zijn voor deze wereld, want dat is een onmogelijkheid. Dit komt doordat deze wereld een andere bewustzijnsstaat dan Liefde vertegenwoordigt, namelijk die van dualiteit, van tweespalt, van tegenstellingen. De wereld bestaat altijd uit verschillende standpunten. Het is dus onmogelijk om perfect te zijn voor deze wereld, omdat imperfectie juist zijn bewustzijnsbasis is. "Jullie wereld is op het verkeerde fundament gebouwd" liet Christus zich daarover ontvallen. Velen willen echter heel graag aan deze wereld blijven werken, maar ze beseffen helemaal niet dat hun inspanningen tevergeefs zijn. Er wordt namelijk op de verkeerde plaats gewerkt, en de plaats waar het werk echt nodig is, wordt angstvallig vermeden.

 

Alles is bewustzijn. Ook deze wereld. De bewoners van deze wereld denken dat zij in de wereld aanbeland zijn via de geboorte en dat zij doorheen het lichaam haar wetten dienen te ondergaan. Aan deze wetten ontlenen zij vervolgens hun bewustzijnsstaat van angst, tekort, verlies en dood. Het is dus de wereld die aan de bewoners van de wereld hun bewustzijnsstaat verschaft, en dit beperkte bewustzijn wordt van generatie op generatie doorgegeven op Aarde. Het wordt nooit in twijfel getrokken en bestaat volledig uit het zich aanpassen aan de wetten van beperking, ziekte, angst en dood. Er is heel veel kans dat je deze paragraaf ten stelligste zal ontkennen. De kooi waarin we opgesloten zitten is immers zo groot, dat je er eonen kan in doorbrengen. Maar in deze wereld zal de zwaartekracht het lichaam blijven in zijn macht houden en zal ieder voordeel steeds zijn nadeel kennen. Dit is wat je steeds opnieuw zal beleven. Jij zult je steeds opnieuw aanpassen aan de wetten van beperking, ziekte, angst en dood die je beleeft doorheen het lichaam.

Christus wijst er echter op dat deze wereld slechts een gevolg is en dus ooit als een ballon vanuit jouw eigen bewustzijnsstaat werd opgeblazen. Jij bent medeschepper ervan. Dit maakt dat jij jouw wereld dus enkel kan veranderen door eerst zelf volledig ander bewustzijn aan te nemen. Hierdoor zal jij een andere ballon opblazen. Zorg er echter voor dat je jouw ballon opblaast buiten de wetten van beperking, want anders blijf je gewoon waar je bent.

 

We hebben nu de plaats gevonden waar het werk dient verricht te worden! In jouw en in mijn bewustzijn! Jij bent immers niet afkomstig van de wereld, maar de wereld is afkomstig uit jou. Nu hebben we een punt! Nu is er, behalve God die Liefde is, geen kracht meer groter dan onszelf. De dimensie van angst, het volledige fysieke domein, is uit ons eigen bewustzijn afkomstig.  Oef,... we hebben het zelf gecreëerd, dus kunnen we het ook samen weer loslaten. 

 

Door ons opnieuw te verenigen met het bestaan zelf, met God, kunnen we groter worden dan de wereld, groter dan dit fysieke universum. Met 'groter worden' wordt echter niet de vorm bedoeld, maar wel de inhoud, het bewustzijnsniveau. Bewustzijn is flexibel. Op dit moment lijkt het alsof jij in de wereld bent, en je leeft volgens dat bewustzijn. Dit kan echter verschuiven, en het is wel degelijk mogelijk om te leven als het bewustzijn dat de wereld, de sterren, ja het ganse universum en nog veel meer dan dat, zich in jou bevinden, en niet jij in hen. De heilige graal wordt ons aangereikt. Maar alhoewel velen hem in handen krijgen, wordt hij vaak snel opnieuw verstopt omdat men hem niet wenst te herkennen.

bottom of page