top of page

Wonder Wel Wakker

 

 

Wanneer je op een bepaald moment aanvoelt dat je schuld niet zomaar bij de ander kan blijven plaatsen voor alles wat jou overkomt, dan word je WonderWelWakker. In jou is de roep naar Werkelijke Liefde ontwaakt en het proces van vergeving wordt geactiveerd. Dit is een heel spannende periode in het bestaan. Het bewustzijn (jij en ik) dat voorheen voortdurend op zoek was om zichzelf te motiveren vanuit vergelijking en oordeel naar anderen toe, begint zich nu te realiseren dat er een andere weg moet zijn. Plotseling kom je tot de vaststelling dat al jouw oude verdedigingsmechanismen jou meer pijn dan goed opleveren en moet je, onzeker over waar je terecht zal komen, een andere weg inslaan.

 

Misschien ben jij wel op dit punt aangekomen. Jij zou op dit moment dat bewustzijn kunnen zijn.

 

De situatie kan ronduit pijnlijk en moeilijk lijken. Je bent in de war. Niet moeilijk, want innerlijk voel je aan dat er een andere weg moet zijn, maar uiterlijk bevind jij je nog steeds in een wereld die het tegendeel beweert. Er wordt jou nu gevraagd om een waarachtige keuze voor Liefde te maken. Dat is immers waar je zelf, innerlijk dan, luidkeels om roept. Maar wat is Liefde? Liefde zoals de wereld dat ziet, heb je allang uitgeprobeerd, maar dat lukte niet. In de eerste fasen van het proces heb je er dan ook geen flauw benul van. Meestal is het zo dat je tegen het eigen aanvoelen in, zelf nog sterk verstrengeld bent met de angst en de schuld die de wereld als waarheid verkondigt. De nieuwe weg is nog totaal onbekend. Je twijfelt dan ook heel lang vooraleer je dit pad bewust durft te bewandelen.

 

Maar de pijn die nu ontstaat door het gevoel binnenin niet te volgen, wordt steeds groter. Velen komen in psychiatrie terecht of inspireren zichzelf tot rare daden wanneer ze op dit bewustzijnspunt aanbeland zijn. De stap van angst naar Werkelijke Liefde is immers zo een ommekeer dat het lijkt alsof men zijn ganse bestaan dient op te geven. Een volledige her-oriëntatie van het bewustzijn is nodig. Maar indien het bewustzijn geen alternatief ziet, kan het niet anders dan zich steeds dieper en dieper in te graven.

 

Het is nu echter geen tijd om gekke dingen te doen of lang in pijn te blijven twijfelen. Want het is echt waar, het is de Liefde die jou roept. De Liefde in jou spoort aan om alle oude denkpatronen los te laten. En niet zo 'n klein beetje. Het proces van vergeving is geactiveerd. Maar wat moet er vergeven worden? Het antwoord is onthutsend. Vergeving roept op om alles te herzien, er Liefde aan te schenken en om al wat geïnspireerd is door angst en schuld los te laten. Dit is niet niks in een wereld die zelf volledig op het principe van angst en schuld is gebaseerd. Zo goed als niemand kan dan ook onmiddellijk begrijpen wat dit werkelijk betekent. Een oproep voor Ware, Totale en Onvoorwaardelijke Liefde, temidden van een wereld die er geen notie van heeft. Wat een uitdaging!

En toch moet het pad gekozen worden. Liefde is jouw werkelijke thuis. Het is onvermijdelijk. Uitstel kan en heel lang zelfs, maar vroeg of laat wordt de pijn teveel. De wil buigt. In heel veel gevallen is hij gebroken. Dit doet er echter niet toe. Nu ligt de nieuwe richting open. Liefde lonkt, maar wordt slechts bekomen door angst los te laten.  De reis van vergeving begint.

bottom of page