Jij bent voor altijd geliefd

Vergeving is het hart van mijn wereld

Welkom lieve broer of zus. 
Op deze site leiden we jou naar een diep proces in jezelf.
Het is het proces van vergeving.

Je bent van harte welkom hier.

Iets heeft jou hierheen gebracht. Iets heeft jou deze richting uitgestuurd. Misschien was het gewoon nieuwsgierigheid die jou aanspoorde, misschien was het wel op aanwijzen van een goede vriend of vriendin. Het kan ook zijn dat het de zoekmotor van Google was die jou via een of ander woord precies hier midden in deze tekst liet terechtkomen. Weet echter dat het uiteindelijk van jou kwam. Dat het uit jou kwam. Jij was diegene die openstond en die iets opzocht. Jij was diegene die een innerlijke impuls van diep in jou omzette naar een actie in de vorm.  Jijzelf ligt daarom aan de basis van het feit dat je hier terechtkwam.

Waarom is dit het vernoemen waard?  Wel, het is een essentieel gegeven voor vergeving dat jij de basis van alles bent. Met vergeving maak je namelijk een eind aan iedere vorm van slachtofferschap. Met vergeving neem jij verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het ganse bestaan. Vergeving plaatst jou daar waar er uiteindelijk maar één kan zitten: jouw plaats is aan de rechterhand van de Vader.

 

Iemands rechterhand zijn, wil zeggen dat je ten volle op Zijn leiderschap vertrouwt. Het betekent dat je niet gaat twijfelen aan wat er straks te gebeuren staat. Het betekent dat jij de uitvoerder van Zijn plan zal zijn, en dat je er een onvoorwaardelijk vertrouwen in hebt dat dit alleen maar het goede en het mooie zal zijn.

Maar laten we met het begin beginnen. Onthoud dat jij, en jij alleen essentieel bent.

En dit gegeven is waar voor elk van ons afzonderlijk. Het is waar voor jou.

Een nieuwe parel ligt op dit moment in de palm van jouw hand.

Wat zou jij er kunnen mee aanvangen denk je...?

WonderWelWakker

Durf eens te kijken ...

Misschien moeten we eerst een kleinigheidje over onszelf vertellen. We beoefenen al een tijdje vergeving en komen regelmatig samen om dit met elkaar te delen en te bespreken. In de zoektocht naar een naam wilden we iets universeels, iets dat alles overkoepelt. WWW of het World Wide Web was daar een goed voorbeeld van.

 

Wonderen, of een verandering van het denken is iets waar we intens mee bezig zijn, dus die eerste W van wonderen was al gauw ingevuld. Het wakker worden uit onze gezamenlijke illusie dat we een totaal afgescheiden entiteit zijn in deze wereld, is onze wens voor iedereen. Ook de tweede W was nu ingevuld. Uiteindelijk mocht het allemaal ook best wat leuk klinken en een beetje speels zijn, dus plaatsten we er de 'wel' tussenin. Zo kom je aan 'wonderwel' en 'wel wakker', twee dingen waar we ons prima konden in vinden.

Ach, een naam bedenken is een leuk speeltje.

 

Hem toepassen is een ander paar mouwen...

Maar daar willen we via deze site een handje mee helpen...

Een spontaan aanvoelen

Vele mensen hebben een aangeboren aanvoelen dat de oplossingen van strijd en rancune, van straffen en het nemen van wraak nu niet meteen de beste methodes zijn. Wanneer bij iemand al een dieper gevoel aanwezig is dat het allemaal ook anders kan, dat er een andere en een meer liefdevolle manier van leven moet zijn, dan opent de deur naar de toepassing van vergeving zich soms snel. Je bent dan laten we zeggen, al min of meer in een staat van genade om diepere lessen te ontvangen.

 

Toch worstelen ook deze mensen meestal nog heel hard met de gebeurtenissen van deze wereld en in schril contrast daarmee hun eigen gevoel van rechtvaardigheid of de roep naar een rechtvaardige Liefde. Het lijkt steeds maar weer dat diegenen die streng en hard zijn, het bij het rechte eind hebben en dat de gevoelens die zijzelf vanbinnen ervaren en waar zij naar verlangen om ze uit te kunnen leven, slechts het spinsel zijn van fantasten en dromers.  Deze tegenstelling kan en zal zeer accuut worden, en vindt slechts een oplossing op het moment dat de zienswijze van en naar de wereld drastisch veranderd wordt.

 

Iedereen kijkt constant via de zintuigen naar buiten om zijn eigen denken en gedrag te rechtvaardigen aan de hand van wat de wereld hem toont. Als de wereld hard is, is een recht evenredig harde houding van jou gerechtvaardigd. Is de wereld mild, dan kan ook enige minzaamheid overwogen worden. Maar is de wereld wel een betrouwbare getuige? Ik kan jou zeggen dat de wereld dat niet is, totdat je het doel verandert dat je nu in de wereld ziet. Tot zolang zal hij jou bedotten en om de tuin leiden, jou gek maken en jou op tijd en stond in totale radeloosheid brengen. 

 

Het geheim bevindt zich volledig in het Bewustzijn. Niemand snapt dat er binnenin elk van ons, in de geest, in het Bewustzijn, een beweging naar totale Liefde aan de gang is. Je hebt ooit je Bewustzijn van totale Liefde verkocht, en je hebt het verkocht aan die gekke wereld van tegenstellingen. Bewustzijn is echter niet afhankelijk van een wereld, het is vrij op zich. Om het simplistisch te zeggen is Vergeving het proces van het 'terugkopen' van jouw echte Bewustzijn. Het is de daad waarmee je het verkopen ongedaan maakt.

Werkelijke vergeving toepassen is dan ook iets voor de geest, voor het bewustzijn, en niet zomaar voor enkele zintuigen. Ze biedt een oplossing voor de schijnbare tegenstelling, tussen hetgeen in de wereld wordt waargenomen en het eigen diepe, innerlijke verlangen naar Liefde.

Waarschijnlijk kan je nu al aanvoelen dat voor deze oplossing heel wat nodig is? Anders had je ze natuurlijk zelf wel allang gevonden, nietwaar? Dat is zonneklaar. 

Werkelijke vergeving nodigt jou dan ook uit om jouw huidige gedachtegang volledig op zijn kop te zetten. Er dient met jouw bewustzijn gewerkt te worden om iets nieuws te kunnen bouwen. Iedere andere methode om de wereld te veranderen of te begrijpen zal steeds uitdraaien op 'niet begrijpen', op 'schuldig maken', op 'stilletjes toch wraak nemen' of op 'zelf het slachtoffer zijn'. Niets van dit alles heeft voor De Liefde (=God) enige betekenis. Daarom dienen de wetten van de Liefde aangeleerd te worden, en niet die van schuld en pijn.

Vergeving wil dus heel, heel graag een levende aanwezigheid in jouw bestaan worden. Ze verschijnt hier op Aarde in talrijke vormen en kansen, maar haar inhoud blijft wel steeds hetzelfde: Ze wil jou namelijk vrij maken van alles wat 'niet-Liefde' is.

En dat is uiteindelijk ook jouw allergrootste verlangen.

Wij mensen kijken gans de dag om ons heen. Onze ogen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe, spannende dingen om te aanschouwen, om te beoordelen, om ermee te spelen en aan de hand ervan onszelf te bevestigen of te ontkennen. Een voorwerp of lichaam buiten jou, is gekoppeld aan een denkproces binnenin jou dat zich onmiddellijk opstart. Alles wordt gewikt en gewogen, aanvaard of verworpen. Dit wikken en wegen, het aan elkaar koppelen van vele afzonderlijke ideeën, noemen we de menselijke geest. Deze geest is een beoordelings-mechanisme, en ergens in ons brein, denken we, hebben we de criteria opgeslagen aan de hand van dewelke we ons oordeel zullen vormen. De ganse dag door is de menselijke geest bezig met het beoordelen van wat het op dit moment ziet met de ogen, of van wat het vroeger zag en nu weer voor de geest haalt, of van wat het wenst of niet wenst in de toekomst.

Het lijkt erop of de menselijke geest is voortdurend in conflict met de voorzichtige aanmaning van God die Hij aan zijn Zoon meegaf in het prille begin in de Tuin van Eden: "Al wat van Mij is, is ook van mijn Zoon, maar alsjeblief, blijf weg van de boom van kennis van goed en kwaad."

En wat dacht je dat ieder mens doet?  Inderdaad, hij eigent zich de kennis toe van het oordeel over goed en kwaad. De hele dag lang, 24 op 24 en 7 op 7 beoordeelt hij het leven aan de hand van de criteria die hij voor zichzelf heeft opgeslagen als zijnde normaal of abnormaal, te aanvaarden of te mijden. En als je denkt, neen dat is niet waar, praat dan maar eens een kwartiertje met een buur of collega, met een familielid of een toevallige voorbijganger. Of luister eens gewoon naar de woorden in je eigen hoofd...

Zou er dan toch iets aan de hand zijn met de menselijke conditie ... ?

Vergeving

Vergeving, lieve broer of zus, is waar het ons allemaal om te doen is. Ze heeft een waarde die je maar langzaamaan begrijpen zult. Ze bezit een diepte die je nu nog niet peilen kan.

In een wereld vol met grote zelfbeelden en talloze eisen waar je dient aan te voldoen, lijkt vergeving een volkomen zinloze bezigheid. Niemand die zich in de wereldse bezigheden ten volle uitleeft ziet op dit moment het nut van vergeving in. Dat komt omdat er geen ruimte in het bewustzijn voor is, omdat alle ruimte wordt ingenomen door het werken voor het eigen zelf. Het eigen blazoen wordt opgepoetst. Maar ondertussen worden vele belangrijke dingen over het hoofd gezien. Toch is de mogelijkheid tot vergeving altijd bij iedereen latent aanwezig...

 

Het is waar, vergeving is een andere kijk op de dingen hebben. Vergeving is verder kijken dan de menselijke neus lang is. Vergeving raakt jouw gevoel van Liefde aan, eventjes misschien, om vervolgens door het verstand weer weggeredeneerd te worden. Toch blijft vergeving op jouw deur kloppen. Ze kan lange tijd worden ontkend en door jezelf in het vergeethoekje worden geplaatst. Maar iets wat tot de kern van jouw wezen behoort, zet je niet zomaar aan de kant...


En op een dag gebeurt het dan: je botst tegen je eigen fysieke grenzen aan. Er gebeurt iets dat jouw plan voor het leven drastisch onderuit haalt. Je beseft het misschien niet, maar hier praat het leven tegen jou: "Hé, hou even halt. Er is meer dan je denkt." In eerste instantie wordt deze boodschap niet gehoord. Integendeel,  het leven dient nu bestreden te worden. Men wil met alle resterende kracht opnieuw aansluiting krijgen met het eigen doel. Maar God (= De Liefde), die in letterlijke zin de zin van het leven is, is nog niet uitgesproken. Zijn Stem zal doorgaan met jou te roepen en toch even halt te houden,... totdat de menselijke wil eindelijk buigt.

 

Pas op dit moment gaat voor sommigen het eerste werkelijke poortje naar vergeving en een andere kijk op het leven open. De eerste aarzelende pasjes worden schoorvoetend gezet. Het duurt nog een tijd voor je ook die marathon kan lopen, maar je bent eraan begonnen, en dus staat het bereiken van de finish vast.

 

Uiteindelijk zal enkel ware vergeving werkelijk behulpzaam zijn. Onthoud echter dit: vergeving dient niet om jou klein te maken. Ze dient juist om de kleinheid van jou weg te nemen, opdat je zou kunnen openbloeien in jouw grootsheid in God.   (God=Liefde (voor alles en allen totaal))

 

                                                                                                                                                 Locatie:  Erpe-Mere, België

        WonderwelWakker     vergeving in beweging

                                                                                                                                                 contact: wonderwelwakker@gmail.com

Er was een moment in mijn leven dat ik vergeving begon te oefenen. Zo werd op een bepaald moment een conflict onthuld tussen datgene wat ik in het leven belangrijk vond en datgene wat een ander persoon uit mijn onmiddellijke omgeving voor lief hield. Omdat ik dagelijks met die persoon te maken had, werd de tegenstelling tussen ons beiden zeer accuut. Ik besefte dat ik hier niet alleen kon uitkomen en reikte naar de Liefde van God en de hulp van de Heilige Geest.

Ik wist dat enkel vergeving hier kon helpen, maar tegelijk was er een stem in mij die schreeuwde om de erkenning van de rechtvaardigheid van mijn oordeel tegenover de ander. Ik had gelijk, zo schreeuwde alles in mij. Die ander was gewoon onrechtvaardig en onbillijk, en hier vergeving schenken was totaal ondenkbaar.

De situatie bleef zoals ze was. Ik ergerde me mateloos en er was geen verstandhouding tussen ons beiden. Alles bleef potdicht en mijn oordeel raakte dieper en dieper verstrikt in de donkere diepten van zwartgallige duisternis.

Vergeving bleef al die tijd mijn enige optie, maar het oordeel leek sterker. Tot ik op een nacht vanwege mijn innerlijke strijd vele slapeloze uren doorbracht en uiteindelijk bij zinnen kwam. Het ging zeker niet zonder slag of stoot. Maar iets in mij zei: "je moet Nu vergeven!" En alhoewel alles zich nog heel sterk verzette tegen het idee, begon ikzelf mezelf te overtuigen: "Ik kies voor vergeving!!!" 

"Ik heb er genoeg van, ik wil vergeving!!!"

Heftig verzet bleef zich tonen, en de gedachte dat ik wél gelijk had, drong zich nog honderd maal sterker aan mij op. Maar telkens en telkens opnieuw herhaalde ik: "Neen, ik heb er genoeg van. Vergeving is wat ik wil!!!"

Uiteindelijk brak de onverzettelijkheid van mijn oordeel en voelde ik dat de keuze in het voordeel van vergeving was beslecht.

 

Er kwam geleidelijk een rust in mij, tot ik plotsklaps merkte dat ik mezelf niet meer was. Mijn identiteit was verschoven, en dat was op dat moment geen idee maar een zeer directe gewaarwording.  In die gewaarwording vond ik mezelf terug als dankbaarheid. Er was niet ik die dankbaar was, ik was de dankbaarheid zelf! De emotie dankbaarheid en ik waren één en hetzelfde geworden. En als dankbaarheid knielde ik neer voor datgene wat ik voelde dat die ander persoon vertegenwoordigde en die nu ook dankbaarheid was geworden. In een wederzijdse herkenning van wie we beiden waren, betoonden we elkaar alle eer en waren we één en gelijken.

 

Niets in deze ervaring had ook maar één enkel vergelijk met deze wereld. Ik was in een bestaan terechtgekomen dat achter alle Aardse vormen verscholen ligt. Ik was in een bestaan terechtgekomen dat dankbaarheid als basis van zijn werkelijkheid had. Het was onmogelijk dat iets of iemand daar iets anders kon zijn dan dankbaarheid zelf. Dankbaarheid was het totale fundament van de wereld waar ik me plotsklaps in terugvond.

Een andere ervaring

Vergeving zoals door Christus bedoeld, is een actie die jij heel bewust in je geest gaat ondernemen om jouw gewaarzijn, jouw gevoel en jouw bewustzijn van alle beperking en van alle angst te ontdoen. Vergeving zoals door Christus bedoeld, wil jou verlossen en bevrijden van al wat je maar als argument zou kunnen opwerpen waarom je op dit ogenblik niet één en al Liefde kan zijn. Vergeving effent dus het pad naar Liefde. Het neemt alle blokkades weg die ooit werden opgeworpen. Het spreekt dus voor zich dat vergeving iets is wat een totale ommekeer in jou zal bewerkstelligen.

Vergeving doe je nooit alleen. Wat heb je er eigenlijk voor nodig? Eerst en vooral een groot stuk bereidwilligheid natuurlijk. Wanneer iets in ons leven plaatsvindt wat wij niet kunnen plaatsen, wat onrechtvaardig lijkt, of wat absoluut 'not-done' is, dan hebben wij mensen daar het mechanisme van schuld voor uitgevonden. Iemand is schuldig omdat hij ons fysiek of geestelijk gekwetst, geraakt of gekrenkt heeft. Dit mechanisme is alomtegenwoordig in de geest van ieder mens die deze Aarde bewandelt, Het schuldmechanisme lijkt het enige te zijn dat helpt om met de dagelijkse realiteit van onze aanwezigheid hier op Aarde te kunnen omgaan. Wat wij echter niet snappen, is dat het precies dit mechanisme is dat ons steeds weer gevangen houdt in pijn en lijden. Het knagende gevoel gaat niet weg omdat je bloed met bloed vergolden hebt, omdat je een strenge straf hebt uitgeroepen over iemand die iets deed wat voor jou onrechtvaardig leek. De basis van het probleem blijft immers onaangeroerd.

Laten we eens kijken wat de basis van het probleem is. De mens vereenzelvigt zich constant met iets wat zwak is, teer en iets dat kan worden aangevallen, gekrenkt, ja zelfs gedood. Dit geloof in zwakheid gaat niet weg door revanche te nemen, door te veroordelen en te haten, door te straffen en te beschuldigen, integendeel. In jouw geest blijft zwakheid de basis van al je redeneren en handelen, en jouw geest vindt hiervan geen genezing door de ander precies op zijn geloof in diezelfde zwakheid te gaan aanvallen. Wanneer je op de ander wraak neemt of hem straft, hem voor zijn zondige daden beschuldigt en hem voor het gerecht brengt, dan zal jij in jezelf precies het geloof versterken dat zwakheid in die ander is, dat je hem daarop kunt pakken, met dus als gevolg dat je jouw eigen geloof in wat zwak is gaat versterken. 

Een nieuwe parel ligt op dit moment in de palm van jouw hand.

Wat zou jij er kunnen mee aanvangen denk je...?